Loading...

Oznamy

Návšteva profesora Gada Banetha na UVLF v Košiciach

Návšteva profesora Gada Banetha na UVLF v Košiciach

09.11.2018   Aktuality

Akademická obec UVLF v Košiciach mala česť prijať na pôde univerzity odborníka z Izraela v oblasti veterinárnej parazitológie a infekčných chorôb.

V dňoch 6. - 7. novembra 2018 navštívil UVLF v Košiciach prof. MVDr. Gad Baneth, PhD., Dipl. ECVCP, riaditeľ Koret School of Veterinary Medicine at the Hebrew University in Israel, autor viac ako 240-tich vedeckých publikácií a viceprezident skupiny LeishVet pre štandardizáciu diagnostiky, liečby a prevencie leishmaniózy.

Profesorov výskum sa zameriava na patogenézu, diagnostiku a liečbu veterinárnych a zoonotických infekčných chorôb prenášaných vektorom, vrátane leishmaniózy, recidivujúcej horúčkovitej boreliózy, ehrlichiózy, babesiózy, hepatozoonózy, trypanosomiózy a dirofilariázy.

Po oficiálnom privítaní vedením UVLF na rektoráte mali profesor Baneth a prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. M. Tomko, PhD. niekoľko stretnutí s odborníkmi z univerzity, ktorých vedecké oblasti súvisia s parazitológiou.

Doc. MVDr. M. Bhide, PhD. z Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie prezentoval profesorovi Banetovi priestory ústavu, ako aj nové laboratórium. Profesor sa tiež zúčastnil vedeckých prezentácií na Ústave parazitológie a Ústave biológie, zoológie a rádiobiológie.

Neskôr profesor Baneth navštívil Centrum klinických zručností, Kliniku malých zvierat, Kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat a v neposlednom rade aj novú Univerzitnú veterinárnu nemocnicu.

V rámci programu mal profesor Baneth prednášku na tému “Canine leishmaniosis – update on the pathogenesis, treatment and prevention”. Prednáška vyvolala veľmi veľký záujem nielen u študentov, ale aj u vedeckých pracovníkov pracujúcich mimo UVLF v Košiciach.

Ako prísľub budúcej spolupráce medzi UVLF v Košiciach a Koret School of Veterinary Medicine at the Hebrew University in Israel, bolo medzi týmito dvoma inštitúciami podpísané Memorandum o porozumení.