Loading...

Oznamy

V národnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska aj zastúpenie UVLF

V národnej súťaži Študentská osobnosť Slovenska aj zastúpenie UVLF

18.12.2020   Aktuality

Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International, vyhlásila ďalší ročník národnej súťaže mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2019/2020. Nad projektom prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Garantami projektu sú Slovenská rektorská konferencia a Slovenská akadémia vied.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí - študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Chce motivovať študentov k osobným výkonom. V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe ako aj v súkromnej sfére.  

Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Medzi nominovanými sú aj študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:  
v kategórii Lekárske vedy FILIP KORIM
v kategórii Kultúra, umenie ŠIMON HALÁS
v kategórii Šport ZUZANA DURCOVÁ

Úspešní študenti môžu byť nominovaní v týchto kategóriách:
Elektrotechnika, priemyselné technológie; Hutníctvo, strojárstvo, energetika; Informatika, matematicko-fyzikálne vedy; Lekárske vedy; Farmácia; Prírodné vedy, chémia; Stavebníctvo, architektúra; Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo; Filozofia, politológia, sociológia, história; Právo; Kultúra, umenie; Ekonómia; Šport

Tu nájdete aktuálne nominácie vo všetkých kategóriách.