Loading...

Oznamy

Slávnostné otvorenie Záhrady liečivých rastlín UVLF v Košiciach

Slávnostné otvorenie Záhrady liečivých rastlín UVLF v Košiciach

24.10.2018   Aktuality

Vyše sto druhov bylín je súčasťou Záhrady liečivých rastlín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá bola 24. októbra 2018 slávnostne otvorená rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. V záhrade sa nachádzajú liečivé byliny ako ostropestrec mariánsky, pamajorán obyčajný, skorocel kopijovitý, a iné viac či menej známe liečivé rastliny.

Záhrada bola zrealizovaná vďaka snahe a zanieteniu členov vedenia univerzity, pričom koordinátor projektu bol prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. a vďaka doc. Ing. Jarmile Eftimovej, CSc., ktorá intenzívne podporila víziu jej vytvorenia. Najmä vďaka nim poskytne záhrada študentom možnosť vzdelávať sa z profilových predmetov farmaceutická botanika, produkcia liečivých rastlín a farmakognózia. Študenti sa naučia poznávať liečivé rastliny  za pomoci kľúča na určovanie rastlín. Okrem edukácie  poskytne záhrada  miesto  na oddych pre študentov, ale aj zamestnancov UVLF.

Po slávnostnom otvorení si návštevníci mohli v priestoroch farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach pozrieť aj prebiehajúcu výstavu pod názvom Nevyužité možnosti ľudovej medicíny, duchovné a hmotné bohatstvo horného Zemplína.