Loading...

Oznamy

Výučba na UVLF výlučne dištančnou formou, vrátane októbrových štátnic

23.10.2020   Aktuality

Výlučne dištančnou formou bude od 23. októbra 2020 prebiehať teoretická i praktická výučba vo všetkých študijných programoch a formách štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Nariadenie o dištančnej forme výučby je platné minimálne do 27. novembra. Rektorka Jana Mojžišová príkazom zmenila podmienky pedagogického procesu a určila ďalšie pravidlá prevádzky v nadväznosti na uznesenie Vlády SR z 22. októbra.

Študijné aktivity, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť študentov (prác v laboratóriách a na klinikách) sú prerušené a presúvajú sa na neskoršie obdobie, keď sa zlepší epidemiologická situácia. „Prioritne sme museli riešiť štátne skúšky v šiestom ročníku študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku. Ich termín sme nezmenili, uskutočnia sa v pôvodnom od 26. do 29. októbra, ale všetky budú dištančnou formou. Snažíme sa vytvoriť také podmienky, aby boli maximálne objektívne a študenti museli preukázať reálne vedomosti,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová. O presných požiadavkách a podmienkach štátnych skúšok bude každého študenta informovať študijné oddelenie univerzity. Zamestnanci univerzity budú pracovať tak, aby priamy osobný kontakt obmedzili na nevyhnutné minimum.  

V Študentských domovov UVLF je aktuálne ubytovaných už len niečo vyše stovky zahraničných študentov. Podľa informácií riaditeľa ŠD Jaroslava Hochmanna väčšina z nich má záujem v najbližších dňoch odcestovať do svojich domovských krajín. V internátoch naďalej platia prísne hygienické aj organizačné opatrenia. 

K 23. októbru 2020 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach eviduje 17 študentov a štyroch zamestnancov s pozitívnym testom na COVID-19.