Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom


Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 14. decembra 2022 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná prednáška…

Oznámenie o habilitačných konaniach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 12. decembra 2022 o 10.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná habilitačná prednáška MVDr.…

Prednáška na tému Mikrobiálna rezistencia vo veterinárnej medicíne

Prednášať bude doc. MVDr. Jana Koščová, PhD. 23.11.2022 o 17:00 v Pavilóne chemických disciplín (P-35). Link na prihlásenie na prednášku: https://docs.google.com/forms/d/18O81Ksn3B_vXOJnzfJLN6N7iHL2Px88651cirVtPgHs/editPozvánka na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 11. 2022

18.11.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 5. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2022 (štvrtok) o 14:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule…

Udelenie rektorského voľna - Deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 18. novembra 2022 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady…

„Vyhraj knihu 2022“ - vylosovanie

Milé kolegyne, milí kolegovia, dňa 11.11.2022 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej, prorektora prof. MVDr. Juraja…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Hany Turňa Dizertačná práca: New findings in allergen…

CRP testovanie = rozvážne používanie antibiotík

Spolok košických študentov farmácie v spolupráci s Lekárňou u Spasiteľa pripravuje na stredu 16. novembra 2022 v rámci Európskeho dňa zvyšovania povedomia o antibiotíkách možnosť CRP testovania. Využite príležitosť a podporte myšlienku rozvážneho…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 11. 11. 2022.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 11. 11. 2022 sa budú obedy vydávať od 11:00 do 12:30 hod. z dôvodu prípravy Imatrikulačného plesu študentov prvých ročníkov, ktorý sa bude konať v univerzitnej jedálni v pavilóne č…


Výsledok voľby kandidáta na rektora UVLF

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vnútorného predpisu č. 1, čl. 5 Akademický senát UVLF v Košiciach …


Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027  pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora Univerzity…

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že udeľujem rektorské voľno: všetkým študentom študujúcim v anglickom jazyku na deň 28. 10. a 31. 10. 2022 a všetkým študentom a doktorandom denného štúdia študujúcim v…


Pozvánka na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 pozýva Akademickú obec Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na prezentáciu programov kandidátov na funkciu rektora UVLF v…

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027

LISTINA KANDIDÁTOV na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 KANDIDÁTI: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. Programy kandidátov na rektora UVLF v Košiciach sú zverejnené na…