Loading...

Oznamy

Doplňovacie voľby do AS UVLF v KE – študentská časť, študijný program Farmácia

V súlade s Vnútorným predpisom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach „Zásady volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach" v zmysle článku 7, bodu 5 a 6, a článku 3, bodu 1 Akademický senát UVLF v Košiciach vyhlasuje…

MMM: máj - mesiac merania - dajte si zmerať krvný tlak!

Viete aký máte tlak? Dajte si ho zmerať priamo u nás, v našej Univerzitnej lekárni UVLF, a prijmite aj odbornú radu, čo robiť, aby ste predišli vážnym problémom. Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 15.06.2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre medzinárodné vzťahy, v pavilóne č. 10, 1. poschodie, koná dizertačná skúška MVDr. Lucie…

Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 29. 05. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 29. 05. 2023 sa budú obedy na Komenského vydávať len v študentskej časti jedálne. Gastromila s.r.o.

Oznam o neobsadenom pracovnom mieste vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Viera Karaffová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 8. júna 2023 o 14.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Viery Karaffovej, PhD., odbornej…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Gabriela Gregová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 2. júna 2023 o 11.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Gabriely Gregovej, PhD., …

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál 25. 5. 2023

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 25. 5. 2023 sa budú obedy z dôvodu prípravy na Majáles 2023 vydávať na Komenského od 11:00 do 12:30 hod. Jedáleň ŠD – Cesta pod Hradovou 11 bude dňa 25. 5. 2023 zatvorená. …

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 25. 05. 2023

Pozývam Vás na 10. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2023 (štvrtok) o 11:00 hod. v posluchárni P-34 (Aula UVLF v…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Maciej Gogulski

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Macieja Gogulski Dizertačná práca: Bioefficacy…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Simona Mekková

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 29.05.2023 o 14.00 hodine sa v zasadacej miestnosti kliniky prežúvavcov v pavilóne č. 17 / 1. poschodie, koná dizertačná skúška MVDr. Simony Mekkovej …


Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda na projekt s názvom „Nanočastice pre riešenie diagnosticko – terapeutických…

Výzva na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka-postdoktoranda

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená…

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 09. 05. 2023

Pozývam Vás na 9. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2023 (utorok) o 14:00 hod. v posluchárni P-35 (Katedra chémie…

Prerušenie pedagogického procesu - 65. ročník ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že dňa 26. apríla 2023 prerušujem pedagogický proces všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania ŠVOČ v čase od 9.00 hod. do…

Venujte dve percentá dane pre univerzitu

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako verejná vysoká škola je zriaďovateľom Neinvestičného fondu UVLF, ktorý je prijímateľom 2 % z dane za rok 2022. Cieľom Neinvestičného fondu UVLF je podporiť praktické vzdelávanie…

Jarný UNIZBER liekov - vyvetrajte domácu lekárničku!

Po Veľkej noci, v stredu 12. apríla a vo štvrtok 13. apríla 2023, organizuje ZELENÁ UVLF prostredníctvom Spolku košických študentov farmácie ďalší UNIZBER liekov. Využite voľné dni a skontrolujte svoju domácu lekárničku, či lekárničku svojich…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Silvia Zemanová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe infekčné choroby zvierat MVDr. Silvie Zemanovej Dizertačná práca: Molekulovo-genetická…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál 27. , 28. a 29. 3. 2023

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 27. 3. 2023 sa budú obedy vydávať na Komenského a Podhradovej do 13:00 hod. 28. 3. 2023 sa budú obedy z dôvodu slávnostnej inaugurácie rektora a prorektorov UVLF vydávať…