Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Pátranie profesora Vilčeka po pôvode SARS‑CoV‑2 v časopise Vesmír

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., dlhodobo pracuje na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti veterinárnej virológie a molekulovej epizootológie. Vyvinul viaceré PCR testy na diagnostiku infekčných chorôb hospodárskych…

Dodatok k pôvodnému usmerneniu o začiatku a forme výučby v letnom semestri

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie v súvislosti s nástupom koronavírusového variantu omikron a pre zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach Vám oznamujeme, že výučba v letnom semestri akademického roku 2021…

POKYNY k priebehu výučby v letnom semestri ak. roka 2021/2022

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať výučba v letnom semestri ak. roka 2021/2022. Výučba v…

Medzi 33 novými vysokoškolskými profesormi je aj Daša Čížková

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 18. januára 2021 vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Medzi novými profesormi je v odbore imunológia doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.,…

Želáme Vám zdravé, šťastné, veselé a bezpečné!

Milí kolegovia, študenti, zamestnanci, absolventi, priatelia, priaznivci, podporovatelia, ctená veľká rodina Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V končiacom sa roku sme si ešte silnejšie uvedomili hodnoty zdravia -…

MOM-ka a Vianoce

Mobilné odberové miesto (MOM), ktoré v priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prevádzkuje spoločnosť MEDISON, s.r.o., Pracovná zdravotná služba bude mať v závere roka do 31. decembra 2021 obmedzené prevádzkové…

Ako funguje MOM-ka

Mobilné odberové miesto (MOM), ktoré v priestoroch Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prevádzkuje spoločnosť MEDISON, s.r.o., Pracovná zdravotná služba, upravuje od 6. decembra 2021 svoje prevádzkové hodiny počas týždňa.  …


Dištančná výučba, prezenčne len klinická prax v malých skupinách

V súlade so zmenami, ktoré schválila Vláda SR vo štvrtok 18. novembra 2021 a ktoré zavádza nový COVID automat, upravuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/22. Výučba bude…

Zodpovedný protest za slobodné univerzity a petícia

Predstavitelia Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity ako zástupcovia slovenských vysokých škôl, učiteľov, výskumníkov, študentov a zamestnancov v súvislosti s diskusiou o…

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu: na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely riešenia výskumných úloh Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a…

Do nemocnice len v režime OTP

Univerzitná veterinárna nemocnica oznamuje, že vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu bude Klinika malých zvierat od stredy 20. októbra 2021 pracovať pre verejnosť v režime OTP (očkovaní, testovaní, potvrdenie o prekonaní infekcie Covid-19…

Oznam pre študentov prvých ročníkov - Imatrikulácia

Dňa 21. októbra 2021 o 13.00 hod. sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia – DF, bezpečnosť krmív a potravín  - DF a vzťah človek –…

Hodnotenie učiteľa a predmetu za ak. r. 2020/2021

Do pozornosti všetkých študentov našej univerzity! V dňoch 8.10.2021 až 31.10.2021 máte prostredníctvom AIS jedinečnú príležitosť anonymne vyplniť dotazník „Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom“ za akademický rok 2020/2021. Kvalitu…

Mobilné odberové miesto na UVLF opäť v prevádzke

Od 1. októbra 2021 je opätovne v prevádzke mobilné odberné miesto v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v posluchárni P32 s vchodom z Kostolianskej ulice. MOM bude zabezpečovať testovanie osôb antigénovými testami. Službu…

Tretia dávka vakcíny pre ohrozených aj na UVLF

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT ponúka možnosť zaočkovať sa aj treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Tretia dávka je určená pre vybrané skupiny ohrozených ľudí: Nad…

Registrácia na očkovanie je otvorená do stredy

Ešte nie ste zaočkovaní? Prečo váhate? Využite možnosť vakcinácie priamo v areáli univerzity! V piatok 1. októbra 2021 môžete získať prvú dávku vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Stačí sa zaregistrovať a vyhradiť si pár minút času.…

Využite druhú možnosť zaočkovať sa na univerzite

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT pripravila na piatok 1. októbra 2021 druhú možnosť zaočkovať sa priamo v areáli univerzity. Druhú dávku vakcíny dostanú tí, ktorí boli po prvýkrát…

Oznam Univerzity tretieho veku

Výučba UTV v Košiciach  sa v AR  2021/2022 ruší vo všetkých vzdelávacích odboroch v súlade s opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a s cieľom…

Obmedzenie prevádzky v Univerzitnej veterinárnej nemocnici počas návštevy pápeža Františka

V súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach, ktorý sa s mladými ľuďmi stretne v bezprostrednej blízkosti areálu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  na štadióne Lokomotívy, prijala škola nevyhnutné opatrenia. V…