Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým garantom predmetov a študentom UVLF v Košiciach, že na dni 14. a 19. apríla 2022 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez…Deň otvorených dverí UVLF - splňte si svoj sen!

Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným? Ak je niečo z toho medzi vašimi…

Podmienky vstupu zvierat z Ukrajiny na územie Slovenska

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR informuje o upravených podmienkach vstupu zvierat z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Organizované presuny spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie SR Oznamovací…

Všetko aktuálne k vstupu na územie SR/EÚ so spoločenskými zvieratami

Štátna veterinárna a potravinová správa SR reaguje na aktuálnu situáciu a na svojej stránke podrobne informuje o možnostiach pre utečencov priniesť si svojich domácich miláčikov, keď urýchlene odchádzajú z Ukrajiny. Obsahuje aj informácie pre…

Podpora ukrajinským študentom a ich rodinám

02.03.2022   Neprehliadnite
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyjadruje svoju solidaritu a podporu ukrajinským študentom a ich rodinným príslušníkom pri zvládnutí tejto ťažkej situácie. Ako prejav podpory sa univerzita rozhodla poskytnúť našim…Odsudzujeme násilie, vyjadrujeme solidaritu, sme pripravení pomáhať

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach odmieta agresiu, odsudzuje násilie a v duchu hodnôt humanizmu a dodržiavania ľudských práv vyjadruje solidaritu s ukrajinským národom. UVLF Je pripravená pomôcť ukrajinským študentom i…

Stanovisko UVLF v Košiciach k výzve RVŠ SR

18.02.2022   Neprehliadnite
Akademický senát Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (ďalej len „UVLF“) v Košiciach ako orgán akademickej samosprávy podporuje výzvu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky prijatú dňa 9. februára 2022 a stotožňuje sa s tvrdeniami…

AKTUALIZÁCIA USMERNENIA k forme výučby v letnom semestri

Na základe prehodnotenia aktuálnej pandemickej situácie v súvislosti so šírením infekcie koronavírusom na Slovensku Vám oznamujeme, že prezenčná výučba všetkých študentov vo všetkých študijných programoch v letnom semestri ak. roku 2021/2022 začne…

Robíme všetko pre vysokú kvalitu vedomostí a zručností

15.02.2022   Neprehliadnite
Rozsah, obsah a úroveň vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ostávajú zachované. Univerzita vyvíja maximálne úsilie, aby poskytla študentom vysokú kvalitu teoretických i praktických vedomostí a zručností. …Pátranie profesora Vilčeka po pôvode SARS‑CoV‑2 v časopise Vesmír

Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., dlhodobo pracuje na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti veterinárnej virológie a molekulovej epizootológie. Vyvinul viaceré PCR testy na diagnostiku infekčných chorôb hospodárskych…

Dodatok k pôvodnému usmerneniu o začiatku a forme výučby v letnom semestri

Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie v súvislosti s nástupom koronavírusového variantu omikron a pre zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach Vám oznamujeme, že výučba v letnom semestri akademického roku 2021…

POKYNY k priebehu výučby v letnom semestri ak. roka 2021/2022

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať výučba v letnom semestri ak. roka 2021/2022. Výučba v…

Medzi 33 novými vysokoškolskými profesormi je aj Daša Čížková

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 18. januára 2021 vymenovala 33 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Medzi novými profesormi je v odbore imunológia doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.,…

Želáme Vám zdravé, šťastné, veselé a bezpečné!

Milí kolegovia, študenti, zamestnanci, absolventi, priatelia, priaznivci, podporovatelia, ctená veľká rodina Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V končiacom sa roku sme si ešte silnejšie uvedomili hodnoty zdravia -…