Loading...

Oznamy

Neprehliadnite

Pozvánka na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 a ich programov

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 zverejňuje: Listinu kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Program Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., kandidátky…

Prezentácia programov kandidátov na funkciu rektora UVLF.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Usmernenie volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora UVLF na funkčné obdobie 2019-2023

09.10.2018   Neprehliadnite
USMERNENIE volebnej komisie pre voľby kandidáta na rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach v zmysle Zákona NR SR č.…

Vyhodnotenie výberového konania na obsadenie postdoktorandských pracovných miest na UVLF pre roky 2018-2020

Na výzvu vyhlásenú rektorkou UVLF v Košiciach na obsadenie postdoktorandských  pracovných  miest na UVLF v Košiciach, zverejnenú na webovom sídle a výveske UVLF v Košiciach dňa: 28. 8. 2018 boli v lehote doručené 3 žiadosti. Podmienky výzvy…

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísala dekrét Magna Charta Universitatum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že sa dňa 18. septembra 2018 oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum. Na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta,…


Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický rok 2018/2019

V súlade s článkom 6 Vnútorného predpisu č. 59 – Zásady rigorózneho konania v študijnom odbore farmácia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach boli vyhlásené témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na akademický…

Stanovisko majiteľa koňa k liečbe na Klinike koní UVLF v Košiciach

Majúc na mysli konzekvencie medializácie prípadu liečby mojej kobyly, popísané v periodikách Šarm a Korzár, by som rád k veci poskytol zásadné stanovisko ako majiteľ pacienta. Liečbu oka vrátane operačných zákrokov  a hospitalizáciu na Klinike…

Vyhlásenie rektorov výskumných univerzít k transformácií SAV

BRATISLAVA, 7. august 2018 Rektori výskumných a technických univerzít SR vyjadrujú znepokojenie nad informáciami o komplikáciách s transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu a skutočnosti, že doposiaľ nie sú…

Reformné vysokoškolské zákony pod drobnohľadom SRK

TRNAVA, 13. júla 2018 Dňa 19. júna 2018 Národná rada Slovenskej republiky („NR SR“) schválila znenie dvoch zákonov týkajúcich sa reformy vysokoškolského vzdelávania, ktoré prezident SR dňa 4. júla 2018 vetoval. Po 16 rokoch platnosti…

SRK obhajuje jedinečné poslanie vysokých škôl

TRNAVA, 13. júla 2018 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“) a implementačný plán, ktoré schválila vláda SR dňa 27. júna 2018, budú v nasledujúcich desiatich rokoch formovať slovenské školstvo. Vzhľadom na otvorený charakter…

Dobrovoľníci revitalizovali náš jazdecký areál

Dobrovoľnícke centrum Košíc pod vedením jeho riaditeľa  Martina Ištvana zorganizovalo v sobotu 9. júna 2018 v rámci Košickej dobrovoľníckej jari 2018  v Jazdeckom areáli UVLF v Košiciach 1. fázu opravy tribún.  Centrum pripravilo toto podujatie v…

Potulky mestom Košice aj na UVLF

Dňa 1. až 3 júna sa budú konať v rámci akcie Potulky mestom Košice prehliadky našej univerzity. Srdečne Vás pozývame.

UVLF je pridruženým členom AAVMC

9. marca 2018 sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie stala pridruženým členom Asociácia amerických veterinárnych skôl (Association of American Veterinary Medical Colleges).