Loading...

Organizačná štruktúra

Študentské domovy

Študentské domovy (ŠD) v organizačnej štruktúre UVLF v Košiciach patria pod útvar prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. ŠD sú účelové zariadenie UVLF a poskytujú ubytovanie a stravovanie najmä pre študentov UVLF. Majú za úlohu vytvárať optimálne podmienky na štúdium a tiež rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia študentov. Študenti v rámci ubytovania v ŠD môžu využívať spoločenské miestnosti, kuchynky, práčovne, posilňovňu a miestnosť na odkladanie bicyklov. V ŠD sa nachádzajú aj priestory pre činnosť študentov v kluboch – Aqua Terra klub, Flóra klub, Kynologický klub DARCO, Spolok košických študentov farmácie, IVSA, Včelársky klub a redakcia časopisu ARDO.