Loading...

Organizačná štruktúra

Študentské domovy

Ubytovací referent
Ing. Švihrová Valéria
Cesta pod Hradovou č. 11, 040 01 Košice
+421 55 2981303
+421 55 6321126