Loading...

Organizačná štruktúra

Študentské domovy

Recepcie

Recepcia - vrátnica ŠD 1 Blok ”A”
Cesta pod Hradovou č. 11, 040 01 Košice
+421 915 986 909
Recepcia - vrátnica ŠD 2 Blok ”B”
Cesta pod Hradovou č. 13, 040 01 Košice
+421 915 986 910

Na oboch ŠD je nepretržitý výkon služby.