Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra výživy a chovu zvierat

Doktorandi

  • MVDr. Andrej Récky - interná forma
  • Mgr. Štefánia Molnárová (rod. Keserűová) - interná forma
  • MVDr. Alica Tvrdá – interná forma
  • Ing. Juliana Arvaiová – interná forma
  • MVDr. Beáta Fraňová – interná forma
  • MVDr. Šimon Halás – interná forma
  • MVDr. Ilja Siedoi – interná forma
  • MVDr. Andrej Mitrík – externá forma