Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra všeobecných kompetencií

Vedecko-výskumná činnosť

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa pedagógovia zapájajú do rôznych projektov realizovaných na pôde UVLF ako aj iných vysokých škôl a univerzít na Slovensku, v oblasti štatistiky hlavne vo forme podpory a vyhodnotenia rôznych experimentov, či pokusov v biologickej oblasti, ale aj mimo nej, so zameraním na „A-čkové“ publikácie.

Projekty:
 • 013UVLF-4/2020 : Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia". (Ing. J. Kremeň) – člen riešiteľského kolektívu
 • 008UVLF-4/2020: Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín (Ing. Takáč, PhD.)  - člen riešiteľského kolektívu
 • 013UVLF-4/2019: Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie (Ing. Takáč, PhD.) - vedúci riešiteľ projektu
 • VEGA 1/0241/18: Kuracie embryo ako efektívny zvierací model v testovaní toxikologických účinkov hadieho jedu (Mgr. Eibenová, Mgr. Petrillová, PhDr. Bartková, Ing. Takáč, PhD.) 2018-2022 - členovia riešiteľského kolektívu
 • APVV – 17 – 0017: Toxikologické účinky hadích jedov vybraných druhov (Mgr. Petrillová) - člen riešiteľského kolektívu
 • VEGA 1/0061/17: Slovacia orientalis litterata. Latinská literatúra autorov spätých s východným Slovenskom. Realizácia 2017 – 2019. (Mgr. Martin Zborovjan, PhD.) - člen riešiteľského kolektívu
 • VEGA 1/0476/16: Štúdium aplikácie aditív s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín potencujúcich účinok probiotík na moduláciu metabolických a reprodukčných procesov zvierat. Realizácia 2016 – 2019. (Mgr. Eibenová) - člen riešiteľského kolektívu
 • 008UVLF-4/2014: Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií (Ing. Takáč, PhD.) - vedúci riešiteľ projektu
 • VEGA 1/0613/13: Štúdia vplyvu rastlín rooibos a yukka na ovariálne funkcie a metabolizmus hospodárskych zvierat. Realizácia 2013 – 2015. (Mgr. Eibenová)  - člen riešiteľského kolektívu
 • 017UVLF-4/2012: Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach (Ing. Takáč, PhD.) - člen riešiteľského kolektívu
 • 013UVLF-4/2011: Elektronický edukačno-testovací systém (Ing. Takáč, PhD.) – vedúci riešiteľ projektu
 • DECEVEL: Realizácia kurzov jazyka anglického v európskej veterinárskej legislative. Realizácia máj – jún 2000. (Mgr. Dvorská, Mgr. Eibenová, Mgr. Kamenská)
 • Operačný program vzdelávanie 26110230064 (Ing. Takáč, PhD.) - člen riešiteľského kolektívu
Učebnice a učebné texty:
 • Bartková V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov, Košice: UVLF, 2020
 • Bartková V.: Latinčina pre farmaceutov, Košice: UVLF, 2019
 • Eibenová A.: English for cynologists, Košice: UVLF, 2016
 • Bartková V.: Latinská terminológia pre študentov VVL, Košice: UVLF, 2015
 • Smerigová E.: Deutsch für Pharmazeuten, Košice: UVLF, 2014
 • Bartková V.: Latin for students of the UVMPh., Košice: UVLF, 2012
 • Bartková V.: Základy latinskej terminológie pre kynológov, Košice: UVLF, 2011
 • Bartková V.: Latinčina pre farmaceutov, Košice: UVLF, 2010
 • Eibenová A., Kamenská K.: English in Cynology, Košice: UVL, 2008
 • Prosbová M., Dvorská O.: English in European Veterinary Legislation, Košice: UVL, 2002
 • TAKÁČ, L.,  MS OFFICE 2016 - návody a postupy II. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. 176 s. - ISBN 978-80-8077-554-4.
 • TAKÁČ, L.,  MS OFFICE 2016 - návody a postupy I. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. 147 s. - ISBN 978-80-8077-553-7.
 • TAKÁČ, L., KONDÁŠ, J., Úvod do matematiky - zbierka príkladov. Rec. Ján Pribiš, Anna Sobeková. 2. rozš. vyd. Košice : UVLF, 2017. 154 s. - ISBN 978-80-8077-555-1.
 • OCELÍKOVÁ, E., LIGUŠOVÁ, J., TAKÁČ, L., Databázové systémy a jazyk SQL. Rec. Dana Klimešová, Ivan Taufer. 1. vyd. Košice : Fakulta elektrotechniky a informatiky TU, 2013. 165 s. - ISBN 978-80-553-1266-8.
 • TAKÁČ, L., Informatika II - praktické cvičenia pre BKAP. Rec. Štefan Grančák, Róbert Schréter. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-428-8.
 • TAKÁČ, L., Základy informatiky II - praktické cvičenia pre Kynológov. Rec. Štefan Grančák, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-427-1.
 • TAKÁČ, L., Výpočtová technika a informačné zdroje II - praktické cvičenia pre farmaceutov. Rec. Štefan Grančák, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-426-4.
 • TAKÁČ, L., Základy výpočtovej techniky II - praktické cvičenia pre UVL. Rec. Róbert Schréter, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 126 s. - ISBN 978-80-8077-425-7.
 • TAKÁČ, L., Výpočtová technika a informačné zdroje II - praktické cvičenia pre CANHIP. Rec. Štefan Grančák, Róbert Schréter. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 127 s. - ISBN 978-80-8077-429-5.
 • TAKÁČ, L., Informatika I - praktické cvičenia. Rec. Štefan Grančák, Róbert Schréter. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 128 s. - ISBN 978-80-8077-351-9.
 • TAKÁČ, L., Výpočtová technika a informačné zdroje I - praktické cvičenia. Rec. Róbert Schréter, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 129 s. - ISBN 978-80-8077-352-6.
 • TAKÁČ, L., Základy informatiky I - praktické cvičenia. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. - ISBN 978-80-8077-350-2.
 • TAKÁČ, L., Základy výpočtovej techniky I - praktické cvičenia. Rec. Róbert Schréter, Zuzana Balajtyová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 128 s. - ISBN 978-80-8077-348-9.
 • TAKÁČ, L., SCHRÉTER, R., Výpočtová technika a informačné zdroje I - praktické cvičenia pre farmaceutov. Rec. Zuzana Balajtyová, Štefan Grančák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 128 s. - ISBN 978-80-8077-349-6.   
 • KREMEŇ, J., TAKÁČ, L., Úvod do štatistiky pre VVL HP. Rec. Michal Hadbavný, Jana Korimová. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010 ; Košice : UVLF. 172 s. - ISBN 978-80-8077-218-5
Zoznam podrobnej publikačnej činnosti je k dispozícii u jednotlivých pracovníkov.