Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Doktorandi

 • MVDr. Susanne Braun – externé štúdium
 • MVDr. Alexandra Citarová – externé štúdium
 • MVDr. Katarína Dudášová – denné štúdium
 • MVDr. Nikola Janošková – denné štúdium
 • MVDr. Michaela Kaduková – denné štúdium
 • MVDr. Pantelis Komodromos – externé štúdium
 • MVDr. Maroš Kostičák – denné štúdium
 • mgr inż. Alicja Matysiak – externé štúdium
 • MVDr. Alica Pavlová – denné štúdium
 • MVDr. Andrea Pelegrinová – denné štúdium
 • MVDr. Dragana Vojinović – externé štúdium
 • MVDr. Zuzana Cellengová – denné štúdium
 • MVDr. Jakub Lipinský – denné štúdium
 • MVDr. Terézia Trepáčová – externé štúdium