Loading...

Detská univerzita VLF v Košiciach

CHCEM ŠTUDOVAŤ

Z dôvodu naplnenia kapacity Detskej Univerzity VLF je prihlasovanie na rok 2024 uzavreté.
Tešíme sa na Vás opäť v roku 2025.

Na zápis 8. júla 2024 prosím prineste:

  • Vytlačený a podpísaný formulár „Prihláška na Detskú Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach“
  • Vyplnený a podpísaný formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti“

Podmienky štúdia

  • Vek od 9 do 12 rokov
    t.j. najneskôr v deň zápisu musí žiak dovŕšiť vek 9 rokov a nesmie dovŕšiť vek 13 rokov.
  • Zaplatený účastnícky poplatok 80.- €