Loading...

Oznamy

Informácia pre študentov nastupujúcich do prvých ročníkov

02.09.2022   Oznamy študentom
Úvod do štúdia sa bude konať prostredníctvom programu MS Teams podľa harmonogramu, ktorý ste obdržali. Pred tým je potrebné, aby ste si vytvorili prístupy do prideleného školského emailu a MS Teams. Prihlasovanie sa do informačných systémov…

Informácia o pridelení ubytovania na ŠD UVLF

02.09.2022   Oznamy študentom
Študenti, ktorým bolo pridelené ubytovanie, majú v žiadosti v systéme AIS uvedené 3krát áno, žiadosť overená, akceptovaná, potvrdená (viď obrázok).


Oznam ŠD - Zápis na ubytovanie v ŠD UVLF pre akademický rok 2022/2023

31.08.2022   Oznamy študentom
Zápis študentov v ŠD prebehne podľa týchto usmernení: Pri zápise v ŠD je potrebné predložiť 1x fotografiu menšieho formátu (veľkosť cca 2,5x 3cm, 3x3,5cm) a doniesť klasické modré pero (nie fixa, atramentové pero a iné farby pier). Šeky na…