Loading...

Oznamy


Dospelých študentov UVLF striedajú na týždeň deti

07.07.2022   Aktuality
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorila vo štvrtok 7. júla 2022 druhý ročník svojej detskej univerzity. Malí študenti sa počas piatich prázdninových dní budú venovať zaujímavým témam z veterinárskej medicíny i farmácie.…

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 6. 7. do 15. 7. 2022

Oznamujeme všetkým, že od 6. 7. 2022 do 15. 7. 2022 (predpoklad) bude celé študijné oddelenie (štúdium v slovenskom aj štúdium v anglickom jazyku) z dôvodu sťahovania sa zatvorené. „Slovenská časť“ študijného oddelenia (Referát pre štúdium v…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 04. 07. 2022

Vážení stravníci, od 04. 07. 2022 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Obedy sa budú vydávať na Komenského a na Podhradovej len balené. Na Podhradovej sa ruší možnosť…Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia MVDr. Márie Lapšanskej Dizertačná práca: …

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 07. 07. 2022

01.07.2022   Oznamy zamestnancom
Pozývam Vás na 1. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 7. júla 2022 (štvrtok) o 11:00 hod. v posluchárni P-34 (Aule UVLF v…

V Tatrách sa hovorilo aj o budúcnosti spoločného výskumu a superpočítači

30.06.2022   Aktuality
Kick Off meeting projektu CassTech, ktorý od 27. do 29.júna 2022 v Hornom Smokovci usporiadal Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), hostil reprezentácie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity…

V Krakove o projekte programu Erasmus+ FOODINOVO

30.06.2022   Aktuality
Projekt programu Erasmus+, kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá riešený aj na našej univerzite V dňoch 9. až 11. mája 2022 sa v Krakove na pôde Fakulty technológie potravín, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, uskutočnilo v poradí…