Loading...

Oznamy

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 08. 2023

Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. 8. 2023 (štvrtok) o 13:00 hod v posluchárni P-34 (Aula UVLF v…

Medzinárodný prieskum o spotrebe medu a vnímaní včelárstva z pohľadu spotrebiteľov

Projekt B-THENET, ktorý skúma včelárstvo v rámci EÚ, oznamuje spustenie komplexného dotazníkového prieskumu zameraného na získanie cenných informácií o spotrebiteľských návykoch Európanov týkajúcich sa spotreby medu a ich názoroch na moderné a…

UVLF, spoločnosť AGEL SK a jej vedecký inštitút podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

14.08.2023   Aktuality
Spoločnosť AGEL SK, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL (VVAVIA) podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Cieľom spolupráce subjektov je aplikácia poznatkov vedy…