Loading...

Oznamy


Verejný prísľub premiéra Eduarda Hegera vysokým školám

21.09.2022   Aktuality
Pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2022/2023 dal premiér verejný prísľub vysokým školám o vyriešení dopadov energetickej krízy. Stalo sa tak 20. septembra 2022 v aule Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na následnom…


Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 22. septembra 2022 udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …

Učili sme sa fungovať v on-line svete, ale sme opäť v škole! Vitajte!

20.09.2022   Aktuality
Príhovor rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., na slávnostnom otvorení akademického roka 2022/23. Vážená akademická obec, vážené kolegyne a  kolegovia, dámy a páni,…


Oznam firmy Gastromila - Zmena doby a miesta výdaja jedál

Vážení stravníci, od 20. 09. 2022 sa mení doba výdaja jedál na Komenského a na Podhradovej. Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Od 22. 09. 2022 sa budú obedy na Komenského vydávať v Pavilóne P14 v zamestnaneckej časti (vchod na…