Loading...

OznamyUdelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že udeľujem rektorské voľno: všetkým študentom študujúcim v anglickom jazyku na deň 28. 10. a 31. 10. 2022 a všetkým študentom a doktorandom denného štúdia študujúcim v…

Medzinárodná študentská výmena Twinnet spojila našich a francúzskych študentov farmácie

V septembri, tesne pred začiatkom akademického roka, sme mali možnosť privítať u nás počas medzinárodnej študentskej výmeny Twinnet študentov farmácie z Francúzska, konkrétne z univerzity Université d‘Angers. Náplňou medzinárodnej výmeny je…
Hľadajú sa MAJSTRI individuálne pripravovaných liekov

24.10.2022   Oznamy študentom
Prihláste sa do školského kola v príprave liekov s názvom "Majster IPL" (IPL = individuálne pripravovaný liek). Súťaž je primárne určená pre študentov 5. ročníka farmácie. Víťazní študenti sa zúčastnia česko-slovenského kola, ktoré sa uskutoční v…Imatrikulácia v tradičnom šate

21.10.2022   Aktuality
Svoju prvú akademickú slávnosť absolvovali v piatok 21. októbra 2022 študenti prvých ročníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V predchádzajúcich rokoch sa slávnostná imatrikulácia kvôli pandemickým opatreniam…