Loading...

Oznamy

Akreditačná agentúra schválila štandardy

Vo štvrtok 2. júla 2020 výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne schválila na svojom 18. zasadnutí štandardy pre vnútorný systémštandardy pre študijný program, ako aj štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov. Účinné budú od 1. septembra.

Ako na tlačovej besede uviedol predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer "ide o zásadný zlom, pretože podľa týchto štandardov budú akreditované vysoké školy v budúcnosti. Nahrádzajú teda kritéria akreditačnej komisie, ktorá končila v decembri 2019. Vysoké školy budú mať od septembra dva roky na to, aby zosúladili všetky svoje vnútorné predpisy s novými požiadavkami.  Keď to urobia skôr, oznámia agentúre, že zosúladili vnútorné predpisy so štandardami. Od tohto momentu musia všetky pravidlá bežať v súlade s nimi a my ich budeme posudzovať podľa nich," vysvetlil Redhammer. Ako dodal, vysoké školy musia najneskôr do konca roka 2024 požiadať o prvú akreditáciu v súlade s novými štandardami.

Pri vytváraní akreditačných štandardov sa zohľadnilo cez 1200 pripomienok. Najzásadnejšou vecou bude vypracovanie a prijatie takzvaného vnútorného systému zabezpečovania kvality na vysokej škole, v ktorej musia definovať všetky vnútorné mechanizmy, ale aj grémia, ktoré budú strážiť kvalitu," poznamenal Redhammer. Ako ďalej vysvetlil, na každej vysokej škole by mala pribudnúť akreditačná komisia a pravidlá, podľa ktorých musia vysoké školy robiť všetko preto, aby študenti, absolventi a ich vzdelávanie bolo kvalitné. Nové štandardy zdôrazňujú zodpovednosť vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania a vytvárajú mechanizmy na jeho sústavné zlepšovanie. Redhammer tvrdí, že členovia SAAVŠ sú presvedčení o tom, že kladú vyššiu náročnosť na kritéria ako tomu bolo doteraz. Štandardy podľa neho rešpektujú rôznorodosť škôl, študentov či študijných programov. Odklonili sme sa od formálnych kritérií a väčšiu váhu prikladáme posudzovateľom, ktorí budú posudzovať štandardy," povedal Redhammer.

Nové štandardy sú zamerané na kvalitu vnútorného systému zabezpečenia kvality vzdelávania vysokých škôl, na akreditáciu študijných programov a na akreditáciu práv habilitačných a inauguračných konaní. Predseda výkonnej rady SAAVŠ poznamenal, že Slovensko potrebuje zvýšiť atraktívnosť vysokých škôl. Redhammer nevedel povedať, či bude vysokých škôl menej. Ako dodal, môže sa stať, že problém môžu mať aj školy, o ktorých by to nikto nepovedal. Naopak, SAAVŠ si je istá, že bude menej študijných programov. To, ktoré zaniknú, nevieme. Bude to závisieť od vysokých škôl, bude to ich rozhodnutie," uzavrel.

SAAVŠ je nezávislá akreditačná agentúra, ktorej poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania.

Zdroj: TASR