Loading...

Oznamy

Zahraniční absolventi programu General Veterinary Medicine promovali ako prví

Zahraniční absolventi programu General Veterinary Medicine promovali ako prví

V pondelok 22. júna 2020 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnili prvé tohtoročné promócie.  V aule UVLF osobne prevzalo diplomy 25 absolventov študijného programu General Veterinary Medicine, ktorí šesťročné doktorské štúdium vykonali v anglickom jazyku. Program ukončilo spolu 50 zahraničných študentov, nie všetci však mohli kvôli obmedzeniam súvisiacim s koronavírusom pricestovať do Košíc na slávnostný akt. Najviac tohtoročných zahraničných absolventov je z Nórska  (17), Veľkej Británie (13), Írska (8), Francúzska (4), Islandu (2) a po jednom z Kanady, Izraelu, Malty, Slovenska, Švédska a Spojených štátov amerických. 

Ako v slávnostnom príhovore uviedla rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD., po rokoch náročných štúdií už sedem desaťročí vychádzajú z univerzitnej brány špičkoví veterinári. Tak ako v minulosti i dnes univerzita verí, že sú to len kvalifikovaní odborníci, ale aj múdri a zásadoví jednotlivci. Aktuálne je toto očakávanie silnejšie ako kedykoľvek predtým, pretože dlhé mesiace pandémie mnohé zmenili. „Našou prioritou bolo zabezpečiť ukončenie štúdia tak, aby vás diplom nebol v budúcnosti spochybňovaný len preto, že bol získaný za  mimoriadnych okolností. Vaše diplomy sú rovnako zaslúžené ako diplomy našich minulých absolventov. Jediným rozdielom boli neobvyklé bezpečnostné opatrenia, ktoré okrem iného zahŕňali používanie moderných technológií.“

Prízvukovala, že pre zahraničných študentov bolo na začiatku štúdia veľmi náročné prispôsobiť sa životu v cudzej krajine. „Úprimne dúfam, že vaše skúsenosti zo Slovenska boli väčšinou pozitívne, že ste tu našli zaujímavé miesta, vychutnali si príjemné chvíle a nadviazali priateľstvá, ktoré prežijú skúšku času a vzdialenosti. Radi sme vás tu privítali a snažili sme sa vám dať všetko najlepšie. Veríme, že do svojich domovov si neberiete len univerzitné diplomy, ale aj lásku k tejto krajine a jej ľuďom,“ dodala rektorka.

Promótor, ktorým bol prorektor UVLF pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD., predniesol text slávnostného sľubu, ktorý absolventi potvrdili spoločným vyhlásením a potom i osobnou prísahou pri preberaní diplomu. Absolventom bol udelený vysokoškolský titul „doktor veterinárskeho lekárstva“ so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s ním podľa platných zákonov spojené.

Za všetkých študentov sa prihovorila čerstvá doktorka veterinárneho lekárstva Katherine Weston, ktorá pochádza z Kanady. Pozdravila všetkých, ktorí sa promócií zúčastnili osobne, ale aj tých, ktorí ich sledovali vo svojich krajinách prostredníctvom videoprenosu. Spomenula začiatky štúdia, prvé stretnutie pri soche Arda, keď sa stretli rôzni ľudia z rôznych prostredí. „Všetci sme ale mali dve spoločné veci. Najprv sme sa rozhodli stať sa veterinárnymi lekármi a potom sme boli dosť blázniví, aby sme precestovali tisíce kilometrov do krajiny a mesta, o ktorých sme vedeli len veľmi málo. Myslím, že aj to hovorí o odvahe a skutočnom zanietení a odhodlaní pre toto povolanie, lebo v tom čase 4 až 6 rokov znamenalo večnosť. Nikto z nás nevedel, do čoho ide.“

Katherina spomenula začiatky, keď jediným spojením so zvieratami boli túlavé mačky, ale ďalšie mesiace priniesli mnoho praktických skúseností na farmách i klinickej praxe. Skonštatovala, že mali príležitosť skutočne sa ponoriť do tejto krajiny cez šport, turistiku, lyžovanie v horách, divadlo, varené víno na vianočných trhoch i kávu na krásnej Hlavnej ulici. „Získali sme nielen vzdelanie vo veterinárnej medicíne, ale aj celoživotné vzdelanie. Každá dobrá i zlá skúsenosť, ktorú sme tu zažili, nás formovala na schopných, inteligentných a tvrdo pracujúcich ľudí, ktorými sme dnes. Je ťažké opustiť toto miesto, ktoré sme si zamilovali, a teraz môžeme nazvať aj domovom. Odchádzame ako skutočná rodina a komunita, sme navždy viazaní niečím, čomu iní ľudia v našich životoch bude vedieť ťažko porozumieť,“ povedala Katherina Weston a poďakovala pedagógom za ich usilovnú prácu a oddanosť vzdelávaniu. Nezabudla ani na rodiny a priateľov, ktorí, hoci nemohli byť pri promóciách, boli základným faktorom úspechu absolventov.

     

    

Foto: Šimon Halás