Loading...

Oznamy

Združenie V7 a SAV podporili rektora STU

Podporné stanovisko Združenia V7 a predsedu SAV k stanovisku Správnej rady Slovenskej technickej univerzity k riešeniu situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU a podpore rektora STU Miroslava Fikara:

Vnímame, že aj napriek snahám rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) Miroslava Fikara o vyriešenie situácie sa doteraz nepodarilo nájsť prijateľný kompromis. Aj tento prípad poukazuje na príliš úzke limity riadiacich kompetencií rektorov ako vrcholných predstaviteľov univerzít. Rektori nesú priamu zodpovednosť za dianie na univerzitách a za ich rozvoj, no nemajú dostatočné kompetencie ani na riešenie podobných problémov, ktoré nastali na jednej z fakúlt STU.

V tejto súvislosti sme s potešením prijali informáciu, že členovia Správnej rady STU vyjadrili rektorovi Miroslavovi Fikarovi podporu v jeho úsilí o stabilizáciu situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Situácia na FIIT STU sa totiž stala celospoločenskou témou. Odkryla viaceré nedostatky systému riadenia slovenských vysokých škôl a postupne aj otvorila diskusie o potrebe niektorých zmien. Týmto vyhlásením sa ako rektori výskumných a technických univerzít spolu s predsedom SAV pridávame k iniciatíve Správnej rady STU a týmto aj my vyjadrujeme jednoznačnú podporu rektorovi STU v jeho úsilí.

V reakcii na avizované diskusie o zmenách v systéme riadenia vysokých škôl zo strany ministerstva školstva signalizujeme, že tento proces budeme pozorne sledovať a na príprave zmien sa plánujeme aj aktívne podieľať. Zároveň však jednoznačne odmietame akékoľvek snahy o okliešťovanie kompetencií akademických samospráv.

Signatári:
Miroslav Fikar, rektor STU
Klaudia Halászová, rektorka SPU
Jozef Jandačka, rektor ŽU
Stanislav Kmeť, rektor TUKE
Jana Mojžišová, rektorka UVLF
Pavol Sovák, rektor UPJŠ
Pavol Šajgalík, predseda SAV
Marek Števček, rektor UK

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR (Združenie V7) tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore.