Loading...

Oznamy

Aj košickí študenti farmácie pomáhajú lekárňam

Slovenskí študenti farmácie si uvedomujú vážnosť situácie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Práve preto vznikla iniciatíva Študenti farmácie pomáhajú lekárňam. Podieľa sa na nej Slovenský spolok študentov farmácie a Spolok košických študentov farmácie. Iniciatívu privítala a podporila Slovenská lekárnická komora.

Dobrovoľnícku prácu robia študenti vo svojom voľnom čase bez finančného ohodnotenia. „Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je hrdá, že ako dobrovoľníci sa do služieb prihlásili aj jej študentky a študenti. Ďakujem všetkým, ktorí takýmto spôsobom už teraz potvrdzujú, že si zvolili pravé povolanie a poslanie,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová.

V náročných časoch, keď hrozba koronavírusu ovplyvnila všetko dianie v krajine, je cieľom budúcich lekárnikov pomôcť lekárňam. Zíde sa v nich každá ruka, veď v mnohých vypadli kolegyne, ktoré sa musia starať o deti. V lekárňach sa aj dnes tvoria dlhé rady. „Skúsenejší študenti pomáhajú s prípravou individuálne pripravovaných liekov a dispenzáciou. Tí, ktorí ešte nemajú prax, vedia vypomôcť v sklade alebo byť pri príjme liekov, aby sa personál mohol venovať expedícii,“ vysvetľuje prezident Spolku košických študentov farmácie Igor Ontek. Na začiatku apríla bolo do systému dobrovoľníckej pomoci prihlásených 27 študentov farmácie z UVLF, z nich 15 sú členmi Spolku košických študentov farmácie. Do lekární už bolo priradených šesť študentov.

Ak sa chce budúci farmaceut zapojiť a pomôcť ako dobrovoľník, musí vyplniť formulár na internetovej stránke Spolku košických študentov farmácie  prípadne Slovenského spolku študentov farmácie, Uvedie kontaktné údaje a prax, ktorú už absolvoval a mesto v blízkosti svojho bydliska. Slovenská lekárnická komora oslovila lekárne, aby sa prihlásili, ak potrebujú pomoc dobrovoľníkov. Spolok zabezpečí prepojenie študenta s lekárňou. Podmienky spolupráce sú už predmetom ich vzájomnej dohody. Na stránke spolku je k dispozícii interaktívna mapa, kde záujemcovia môžu vidieť, ktoré lekárne hľadajú pomocnú ruku, ale aj tie, v ktorých už študenti pomáhajú. 

Budúci farmaceuti sa pripravujú na dvoch slovenských univerzitách v Bratislave a v Košiciach. Na obidvoch sa v období pandémie koronavírusu študuje dištančnou metódou. Výpomoc v lekárňach nie je preto možné uznať ako prax, ide len o dobrovoľnícku činnosť vo voľnom čase. Slovenská lekárnická komora však vypracovala dobrovoľnícku zmluvu, kde sa zaznamenáva, kto a ako dlho pomáha. Univerzity tak budú mať prehľad o dobrovoľníckej práci a aktivite študentov v odbore. Bude na nich, ako túto prácu ocenia.

Aktivity študentov farmácie presahujú hranice. Kým projekt Študenti farmácie pomáhajú lekárňam prišiel najprv z Česka k nám, grafické zjednotenie aktivít na sociálnych sieťach vzniklo u nás. „Pripojil sa aj Český spolek studentů farmácie (Hradec Králové) a Unie studentů farmácie (Brno). Všetko v rovnakej farbe, s podobným dizajnom. Aj takto sa snažíme udržiavať vzťahy a solidaritu študentov farmácie v Česku a na Slovensku,“ hovorí Igor Ontek. „Dokonca aj maďarský spolok HuPSA si na našu radu spravil na sociálnej sieti podobný grafický rámik s vlastným dizajnom.“