Loading...

Oznamy

Dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Milí študenti,

v súvislosti s pandémiou COVID-19 a mimoriadnou situáciou, ktorá bola vyhlásená na území Slovenska Vám oznamujem, že prezenčná forma výučby na našej univerzite je zastavená do odvolania. V tomto období Vaše vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou.

Buďte v kontakte s garantami predmetov, sledujte materiály, ktoré Vám posielajú, využívajte e-learningové aktivity. Urobíme všetko preto, aby ste mohli úspešne dokončiť semester a absolvovať všetky skúšky. Študenti končiacich ročníkov, nemajte obavy, nájdeme formu, ktorá Vám umožní absolvovať štátne skúšky a obhájiť záverečné práce. 

Univerzita na Vás myslí, vedenie sa každý deň zaoberá aktuálnou situáciou a hľadá riešenia. Rada Vám odpoviem na akúkoľvek otázku.  Spolu to zvládneme.

Zostaňte doma a študujte. Ale hlavne: dávajte na seba pozor a chráňte si svoje zdravie!

Dr. h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, PhD., rektorka

Výzva rektorky (video):