Loading...

Oznamy

Pani prezidentka Zuzana Čaputová nadšená z návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Pani prezidentka Zuzana Čaputová nadšená z návštevy Univerzitnej veterinárnej nemocnice

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila v piatok 7. februára 2020 Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Na stretnutí s vedením univerzity jej rektorka Jana Mojžišová predstavila jedinú vysokú školu, ktorá na Slovensku vzdeláva veterinárnych lekárov a jednu z dvoch, ktorá vychováva farmaceutov. Zdôraznila vysoký kredit univerzity a jej špičkové postavenie medzi európskymi veterinárskymi školami, čo potvrdili medzinárodné hodnotenia. Už takmer tri desaťročia sa na UVLF vyučuje aj v angličtine, viac ako štvrtina z dvetisíc poslucháčov univerzity absolvuje štúdium vo svetovom jazyku. Rektorka UVLF zdôraznila významné postavenie univerzity vo vede a výskume, predovšetkým vo výskume infekčných i neinfekčných chorôb, regeneračnej medicíny, ale aj hygieny a bezpečnosti potravín. Upozornila na celosvetovo podporovaný koncept jedného zdravia, ktorý sa sústreďuje na vzájomný vzťah zdravia zvierat a ľudí i kvality životného prostredia. „Ak si uvedomíme, že až 60 percent existujúcich infekčných chorôb u ľudí spôsobujú zoonózy, teda infekčné choroby prenosné zo zvieraťa na človeka, je to nevyhnutné,“ konštatovala rektorka Jana Mojžišová. 

Univerzita kladie dôraz na prepojenie štúdia a praktickej výučby, každý študent je v priamom styku so zvieratami, počas štúdia získa všetky zručnosti a po jeho absolvovaní sa okamžite môže zaradiť do veterinárnej praxe. Umožňujú to pracoviská, ktoré má škola k dispozícii. Jedným z nich je Univerzitná veterinárna nemocnica v areáli školy, jediná svojho druhu na Slovensku, ktorá funguje od februára 2017. Prezidentka Zuzana Čaputová si prezrela kliniku malých zvierat s oddelením chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie a oddelením vnútorných chorôb, navštívila aj kliniku vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat. Sledovala prácu lekárov v operačnej sále, v jednotlivých ambulanciách ale napríklad aj na pracovisku fyzioterapie, kde absolvujú rehabilitáciu dlhodobo chorí pacienti.

„Som nadšená z informácií, ktoré som sa dozvedela o univerzite, ale okrem čísel a dát, ktoré sú unikátne, je pre mňa návšteva veterinárnej nemocnice aj vizuálny zážitok. Je perfektné, že študenti majú možnosť učiť sa v praxi, priamo so zvieratami. Toto pracovisko je špičkovo vybavené. Hoci nie som odborník, je to evidentné na prvý pohľad. Zaujala ma hlavne efektivita toho, že budúci zverolekári sa učia priamo v spolupráci s lekármi a že je to spojené aj s výskumom. Som veľmi milo prekvapená, nemocnica je špičkové pracovisko. Tak, ako som si myslela, tak sa mi to potvrdilo,“ povedala prezidentka Zuzana Čaputová po návšteve Univerzitnej veterinárnej nemocnice.

Pri svojej návšteve sa pani prezidentka zaujímala aj o najväčšie výzvy, ktorým univerzita čelí. V tejto súvislosti rektorka UVLF upozornila predovšetkým na poddimenzovaný stav vedy a výskumu, čo prináša problémy pri jeho materiálnom zabezpečení, ale aj pri motivácii pedagogických, vedeckých a výskumných pracovníkov k novým aktivitám. Témou záujmu hlavy štátu bola aj aktuálna hrozba vírusových ochorení, ktoré sa šíria svetom. Úzka spolupráca odborníkov z oblasti humánnej a veterinárnej medicíny je z tohto pohľadu kľúčová, pretože podľa štatistík sa každý rok objaví vo svete päť nových ľudských chorôb a tri z nich sú živočíšneho pôvodu.