Loading...

Oznamy

V ankete Košičan roka nominovaná aj Daša Čížková z UVLF

Špičková odborníčka doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc. z katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je nominovaná na titul Košičan roka 2019 v kategórii Osobnosť - Veda, výskum a vzdelávanie. Anketu vyhlásil Mediálny dom Košice:dnes.

Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc. bola ocenená titulom Osobnosť vedy a techniky za celoživotné zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied. Okrem iného sa podieľala na zavedení nového PhD. študijného programu Neurovedy na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V roku 2015 jej bola za zásluhy v lekárskych vedách udelená čestná plaketa Slovenskej akadémie vied Jána Jessenia. V roku 2006 získala 1. cenu za najlepšiu publikáciu v Ocenení slovenskej histochemickej a cytochemickej spoločnosti. V roku 2001 bola docentka Čížková ocenená Slovenskou neurochemickou spoločnosťou za najlepšiu publikáciu z oblasti neurochirurgie.

Niekoľko rokov pôsobila na významných zahraničných univerzitách a vo vedeckých laboratóriách v Holandsku, USA a Francúzsku. Prispela k zavedeniu modelových systémov CNS, na ktorých testovala liečebné postupy s využitím farmakoterapie, bunkovej terapie či biomateriálov. V súčasnosti testuje terapeutické účinky bunkovej terapie pri neurodegeneratívnych ochoreniach v Ústave anatómie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Anketa Košičan roka každoročne oceňuje tých, ktorí dosiahli za predošlý rok výnimočné výsledky vo svojej činnosti. Nominačná komisia vybrala desať osobností a desať subjektov z rôznych oblastí (komunálne dianie, biznis, šport, kultúra, vzdelávanie, výskum a veda), ktoré môžu získať prestížny titul. O ocenených v ankete Košičan roka 2019 sa rozhoduje v dvoch kolách. Do 1. kola predložila nominačná komisia 10 osobností a 10 subjektov.

O tom, kto z nich postúpi do 2. kola, rozhodujú čitatelia denníka Košice:dnes hlasovaním za jednu osobnosť a jeden subjekt. Hlasovacie lístky do 1. kola ankety nájdete v denníku KOŠICE:DNES takmer každý pracovný deň od 20. januára. Vyplnený hlasovací lístok je potrebné doručiť na adresu našej redakcie (Hviezdoslavova 6).

Hlasovať môžete aj elektronicky vyplnením formulára, ktorý nájdete na webovej stránke www.kosicanroka.sk alebo formou SMS správy s textom uvedeným pri mene/názve osobnosti/subjektu na číslo 6679.

Počet zaslaných hlasov v 1. kole ankety nie je obmedzený, môžete teda zaslať svojmu favoritovi toľko hlasov, koľko chcete.

V druhej polovici februára sa dozvieme, kto z nominovaných postupuje do 2. finálového kola ankety Košičan roka. Pokračovať v súťaži bude 5 osobností a 5 subjektov, ktorí v prvom kole od vás získali najvyšší počet hlasov. Aby sa víťazom ankety stal ten, kto má naozaj najväčšiu podporu verejnosti, v druhom kole ankety môže každý hlasujúci zaslať svojmu favoritovi len jeden hlas.

Absolútnym víťazom Košičana roka 2019 sa stane osobnosť, resp. subjekt s najvyšším počtom hlasov, ktoré dostal v 2. finálovom kole. Mená absolútnych víťazov sa dozvieme na slávnostnom galavečere 28. marca 2020. 

Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto sú súčasťou ankety dve špeciálne ocenenia, Žena roka a Sieň slávy. V ženskej kategórii sa výherkyňou stane tá dáma, ktorá získa najvyšší počet hlasov zo všetkých osobností vo všetkých kategóriách. O tom, kto sa zapíše do Siene slávy Košičanov, rozhodne odborná porota.  

Tu sa o dozviete viac o ankete Košičan roka