Loading...

Oznamy

Rektori košických vysokých škôl absolvovali novoročné stretnutie s vedením mesta

V priestoroch Historickej radnice sa vo štvrtok 16. januára 2020 konalo novoročné prijatie rektorov košických univerzít. Pozvanie primátora Jaroslava Polačeka a jeho námestníka Marcela Gibódu prijali rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektorka Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorých dopĺňal poverený rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Dr. h.c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. 

Vedenie mesta ocenilo výsledky, ktoré košické univerzity dosahujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a s rektormi hovorilo o možnostiach vzájomnej spolupráce. Takej, aby kvalita, atraktivita, a už aj teraz mimoriadne vysoký kredit našich košických vysokých škôl, ešte viac stúpli.

O kvalite košických univerzít svedčí aj rastúci záujem o štúdium a takisto aj počet zahraničných študentov, ktorí ich už navštevujú. Ide o študentov z vyše 50-tich krajín celého sveta, medzi nimi nechýbajú napríklad ani tí najtalentovanejší mladí ľudia od našich susedov - Ukrajiny. Mnohí z nich po promóciách zostávajú žiť a pracovať v našom meste.   

Košické univerzity v súčasnosti pripravujú spoločný inovačný projekt, ktorého cieľom je vzájomná spolupráca nielen pri riešení nejakých problémov, ale aj pri aplikácii rôznych podnetov, napríklad od občanov, do praxe. Mesto Košice prisľúbilo, že tento projekt bude podporovať, a už začiatkom budúceho týždňa sa uskutoční prvé stretnutie zástupcov všetkých zainteresovaných strán.

Mesto chce košickým univerzitám pomôcť aj tým, že bude ešte viac ako doteraz komunikovať so študentmi stredných škôl, aby pri výbere vysokej školy bola ich prvá voľba niektorá z univerzít v metropole východu. To ocenili aj ich rektori, ktorí si ako dar odniesli z Historickej radnice propagačné predmety spojené s patrónkou mesta svätou Alžbetou, kvalitné víno ako aj praktický kalendár. 

Zdroj: www.kosice.sk