Loading...

Oznamy

Diplomy prevzali aj bakalári a magistri

Diplomy prevzali aj bakalári a magistri

28.06.2024   Aktuality

Záver júna patril na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach záverečným akademickým slávnostiam. Absolventi univerzity boli promovaní na doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie, bakalárov a bakalárky a magistrov a magisterky v deviatich študijných programoch, vrátane štúdia v anglickom jazyku. Po prvýkrát budú promovaní aj absolventi druhého stupňa v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat. Spolu ukončilo štúdium 393 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia. Slávnostné promócie sa uskutočnili v historickej budove Národného divadla Košice 27. a 28. júna 2024.

V piatok 28. júna 2024 prevzali diplomy aj absolventi prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania - bakalári v študijných programoch kynológia (40 absolventov v dennom aj externom štúdiu), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (19 absolventov v dennom aj externom štúdiu) a bezpečnosť krmív a potravín (10 absolventov). Diplom s titulom magister odovzdali aj 10 absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v programe trh a kvalita potravín. Blahoželáme! Tým, ktorí budú v štúdiu pokračovať, želáme vytrvalosť a chuť zdolať ďalšie prekážky. 


Absolventky a absolventi ŠP kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 
bezpečnosť krmív a potravín a trh a kvalita potravín.
Foto: Fotostudio OMEGA AEB