Loading...

Oznamy

Blahoželáme novým doktorkám, doktorom, magisterkám, magistrom, bakalárkam a bakalárom!

Blahoželáme novým doktorkám, doktorom, magisterkám, magistrom, bakalárkam a bakalárom!

27.06.2024   Aktuality

Záver júna patril na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach záverečným akademickým slávnostiam. Absolventi univerzity boli promovaní na doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie, bakalárov a bakalárky a magistrov a magisterky v deviatich študijných programoch, vrátane štúdia v anglickom jazyku. Po prvýkrát budú promovaní aj absolventi druhého stupňa v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat. Spolu ukončilo štúdium 393 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia. Slávnostné promócie sa uskutočnili v historickej budove Národného divadla Košice 27. a 28. júna 2024.

Vo štvrtok 27. júna 2024 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov šesťročných doktorských študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo (94 absolventov) a General Veterinary Medicine v anglickom jazyku (85 absolventov).  Pridali sa k nim aj absolventi šesťročného doktorského študijného programu hygiena potravín (13 absolventov) a spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science - náuka o živočíchoch (35 absolventov), ktorý má UVLF s nórskou Nord University v Bodø. Po prvýkrát promovalo aj 22 absolventov nového dvojročného magisterského študijného programu pohoda a ochrana zvierat.
Všetkým srdečne blahoželálme!

promocie_2024     promocie_2024
Absolventi ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo.

promocie_2024     promocie_2024
Absolventi ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, pohoda a ochrana zvierat.

promocie_2024     promocie_2024
Absolventi ŠP General Veterinary Medicine a Animal Science.