Loading...

Oznamy

Tohtoroční absolventi našej univerzity prevezmú vysokoškolské diplomy

Tohtoroční absolventi našej univerzity prevezmú vysokoškolské diplomy

26.06.2024   Aktuality

Koniec júna patrí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach záverečným akademickým slávnostiam. Absolventi univerzity sú promovaní na doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie, bakalárov a bakalárky a magistrov a magisterky v deviatich študijných programoch, vrátane štúdia v anglickom jazyku. Po prvýkrát budú promovaní aj absolventi druhého stupňa v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat. Spolu ukončí štúdium 393 mladých žien a mužov zo Slovenska i zahraničia. Slávnostné promócie sa uskutočnia v historickej budove Národného divadla Košice 27. a 28. júna 2024.

Vo štvrtok 27. júna 2024 sa uskutočnia slávnostné promócie absolventov šesťročných doktorských študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo (94 absolventov) a General Veterinary Medicine v anglickom jazyku (85 absolventov). Študenti veterinárnej medicíny v anglickom jazyku pochádzajú z Nórska (25), Francúzska (22), Veľkej Británie (10),  Islandu (6), Izraelu (6), Írska (6), Cypru, Grécka, Malty, Kanady, Švédska, Nemecka, Seychellských ostrovov, Južnej Afriky. Pridajú sa k nim aj absolventi šesťročného doktorského študijného programu hygiena potravín (13 absolventov) a spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science - náuka o živočíchoch (35 absolventov), ktorý má UVLF s nórskou Nord University v Bodø. Po prvýkrát budú promovať aj 22 absolventi nového dvojročného magisterského študijného programu pohoda a ochrana zvierat. V druhom stupni vysokoškolského štúdia nadviazali na predchádzajúce bakalárske a rozšírili si vedomosti zamerané na oblasť ochrany životného prostredia súvisiacu s chovom farmových, spoločenských i divo žijúcich zvierat, ale aj zvierat využívaných na experimentálne účely. Vo svete sa kladie stále väčší dôraz na tzv. welfare zvierat - pohodu, alebo dobré životné podmienky, v ktorých sú napĺňané životné potreby zvierat. Zlepšovaním pohody zvierat je možné pozitívne ovplyvniť nielen zdravotný stav zvierat (fyzický alebo psychický), ale aj kvalitu produktu. To sa následne prejavuje na kvalite potravín, ich bezpečnosti a v konečnom dôsledku na zdraví konzumenta - človeka. Preto je veľmi podstatné riešiť problém pohody zvierat aj z pohľadu kvality potravinového reťazca.

V piatok 30. júna 2024 prevezme diplomy 65 absolventov päťročného magisterského študijného programu farmácia. Popri nich aj absolventi prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania - bakalári v študijných programoch kynológia (40 absolventov v dennom aj externom štúdiu), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (19 absolventov v dennom aj externom štúdiu) a bezpečnosť krmív a potravín (10 absolventov). Diplom s titulom magister odovzdajú aj 10 absolventom druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v programe trh a kvalita potravín.

Tohtoročným absolventom prinieslo štúdium popri vedomostiach aj veľa nepoznaného a nečakaného: kovidovú pandémiu, vojnu za našimi hranicami, rýchle technologické zmeny, ekonomickú krízu i spoločenské kotrmelce. O to väčší význam má pre nich uvedomenie si významu jedného spoločného zdravia. Tento koncept presadzuje univerzita už dlhší čas. „Zdôrazňujeme ho veľmi často. Práve v ňom je budúcnosť ľudskej existencie. Mnohí z absolventov sa zapojili do výskumov, ktoré prepájajú veterinárnu a humánnu medicínu, mali možnosť sledovať výsledky ich aplikácií napríklad v regeneračnej medicíne. Vedia, aké ohrozenia môžeme očakávať pri nezvládnutí nákaz, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Poznajú nebezpečenstvá, ktoré prinášajú globálne zmeny podnebia pre všetky živé organizmy na zemi. Vedia, aké dôležité je, aby zvieratá okolo nás žili v rovnakej pohode, po akej túžia aj ľudia. Len vtedy nám zvieratá môžu vrátiť to, čo od nich očakávame, byť našimi jedinečnými partnermi a pomáhať nám. Je dôležité, aby svet existoval v harmónii všetkého živého. Nič z toho by sa nepodarilo bez využitia tajomstiev farmácie, ktorá si na našej univerzite získala pevnú pozíciu. Naše budúce spoločné zdravie je aj v rukách našich absolventov. S dôverou sa na nich budeme obracať pri jeho ochrane,“ pripomína rektor UVLF Jozef Nagy.

V slávnostnom promočnom sľube absolventi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach verejne potvrdzujú, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri  ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín. Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej medicíny i farmácie, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaväzujú aj k tomu, že všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.