Loading...

Oznamy

UVLF má dvoch nových profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. decembra 2019 formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Ako podľa zverejnených správ informoval jej hovorca Martin Strižinec, vzhľadom na zdravotný stav prezidentky im vymenúvacie dekréty odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál.

Medzi 26 novovymenovanými vysokoškolskými profesormi sú aj dvaja špičkoví tvoriví pracovníci z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

V odbore veterinárna morfológia a fyziológia sa profesorom stal doc. MVDr. Róbert Herich, PhD., ktorý pôsobí na katedre patologickej anatómie a patologickej fyziológie.

V odbore infekčné a parazitárne choroby zvierat bola za profesorku vymenovaná doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., ktorá je vedúcou katedry epizootológie a parazitológie a vedúcou ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny.

Novovymenovaným vysokoškolským profesorom srdečne blahoželáme.

Zoznam vysokoškolských profesorov vymenovaných 10. decembra 2019:

doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., UKF v Nitre, archeológia
doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., UKF v Nitre, cudzie jazyky a kultúry
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD., TU v Trnave, sociálna práca
doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., UK v Bratislave, slovanské jazyky a literatúry
doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., UKF v Nitre, pedagogika
doc. Ing. Peter Haščík, PhD., SPU v Nitre, spracovanie poľnohospodárskych produktov
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., UKF v Nitre, pedagogika
doc. MVDr. Róbert Herich, PhD., UVLF v Košiciach, veterinárna morfológia a fyziológia
doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., EU v Bratislave, ekonomika a manažment podniku
doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD., SPU v Nitre, výživa
doc. PaedDr. Alena Kačmárová, PhD., UPJŠ v Košiciach neslovanské jazyky a literatúra
doc. Ing. Pavol Kita, PhD., EU v Bratislave, obchod a marketing
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD., UK v Bratislave, manažment
izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, UCM v Trnave, cudzie jazyky a kultúry
doc. Dr. med. Dr. med. vet. Claus Muss, PhD., VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave, verejné zdravotníctvo
doc. PhDr. Rastislav Nemec, PhD., TU v Trnave, systematická filozofia
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., UVLF v Košiciach, infekčné a parazitárne choroby zvierat
doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., UK v Bratislave, správne právo
doc. Ing. Peter Počta, PhD., ŽU v Žiline, telekomunikácie
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., PEVŠ, správne právo
doc. Ing. Katarína Ražná, PhD., SPU v Nitre, špeciálna rastlinná produkcia
doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., UK v Bratislave, trestné právo
doc. JUDr. PhDr. Ing. docteur Michael Siman, PEVŠ, medzinárodné právo
doc. RNDr. František Strejček, PhD., UKF v Nitre, biológia
doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD., SPU v Nitre, agrochémia a výživa rastlín
doc. Ing. Antonín Korauš, PhD., LL.M., MBA Akadémia PZ, ochrana osôb a majetku