Loading...

Oznamy

Nemocnica si pripomenula storočnicu, univerzita je jej partnerom

Nemocnica si pripomenula storočnicu, univerzita je jej partnerom

24.06.2024   Aktuality

Činnosť a význam Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach si v piatok 21. júna 2024.pripomenuli účastníci slávnostnej benefície pri príležitosti osláv  100. výročia jej vzniku. Na slávnosti odovzdali pamätné medaile spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam a vzdelávacím inštitúciám. Bola medzi nimi aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Pripomenuli a ocenili aj osobnosti košickej medicíny vrátane významného chirurga a vysokoškolského pedagóga Jána Kňazovického.

     

„Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzitnú nemocnicu Louisa Pasteura dlhé roky úzko spája napĺňanie konceptu Jeden svet - jedno zdravie.  Naša budúcnosť je v prepojení veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, životného prostredia a farmácie v oblastiach výskumu a aplikácie výsledkov do praxe. Spoločný výskum s interdisciplinárnym prepojením je zameraný do oblastí regeneračnej medicíny, zdravých a funkčných potravín a probiotik, infekčných chorôb a zoonóz, ale aj farmácie, vrátane toxikológie a biochémie,“ uviedol pri slávnostnej príležitosti rektor UVLF Jozef Nagy.  

Štátnu nemocnicu v Košiciach slávnostne otvorili 24. júna 1924, v tom čase bola najväčšou a najmodernejšou nemocnicou na Slovensku. Súčasná UNLP je druhá najväčšia nemocnica na Slovensku a koncová nemocnica pre región východného Slovenska. Aktuálne má viac ako 1350 lôžok a takmer 4000 zamestnancov.

Sto rokov znamená z pohľadu nemocnice státisíce zachránených životov a vyliečených pacientov, uviedol riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa, pričom ocenil lekárov, sestry a ďalší personál nemocnice. „Naša stará nemocnica, ako ju dodnes volajú všetci Košičania, je tou kolískou košickej medicíny, ktorá dávala a dáva impulzy k vzniku ďalších košických nemocníc a predstavuje dnes ako UNLP v spolupráci s partnerskými nemocnicami kľúčového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na východe Slovenska," skonštatoval.

Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Ľuboslav Beňa a rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) Jozef Nagy podpísali 13. mája 2024 Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti akademického skúmania praktických otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti UNLP, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy študentov a absolventov UVLF na ich povolanie. Obidve strany na to využijú vzájomné konzultácie odborníkov, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť študentov, vrátane doktorandov, pri spracovaná záverečných prác a rigoróznych prác. Odborníci z oboch inštitúcií pritom môžu pôsobiť ako konzultanti špecialisti pri tvorbe týchto prác. Partneri si budú vychádzať v ústrety aj pri vypisovaní odborných tém, zabezpečovaní prednášok, odborných diskusií  a vytváraní podmienok, na prípravu študentov pre trh práce. Nemocnica umožní výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť doktorandom alebo zamestnancom univerzity. Obidve strany sa budú informovať o odborných a vedeckých podujatiach, ktoré organizujú. Umožnia svojim odborníkom spoločnú výskumnú činnosť vo všetkých oblastiach pôsobnosti a vytvoria podmienky na realizáciu spoločných projektov týkajúcich sa praxe i teórie. V rámci pedagogického procesu umožnia odborníkom, aby prezentovali vedomosti a skúsenosti na prednáškach a seminároch a zapojili sa do pedagogického procesu aj iným možným spôsobom. Pre potreby praxe budú obe strany prispôsobovať aj edukačný proces, aby zabezpečili dostatok kvalitných a vzdelaných odborníkov, ktorí posilnia potenciál ľudských zdrojov. Nemocnica poskytne univerzite odborné poradenstvo v oblasti pracovného lekárstva, ale aj pri zvládaní a procesovaní mimoriadnych situácií. Poskytne tiež zdravotnú starostlivosť zahraničným študentom počas pobytu na Slovensku a všetkým študentom a zamestnancom v špecifických oblastiach (infekčné choroby, vakcinácia, profesionálne úrazy).

Univerzita a nemocnica budú vzájomne spolupracovať na rôznych vedeckých projektoch a grantoch v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.