Loading...

Oznamy

Univerzita začala zápis detí do materskej školy Veterinka

Univerzita začala zápis detí do materskej školy Veterinka

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorí v septembri materskú školu s názvom Veterinka. Je situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. Zápis do materskej školy prebieha od 21. do 30. mája 2024.

Veterinka bude fungovať ako jednotriedna škôlka pre 20 detí od 3 do 6 rokov. Prednostne bude prijímať deti zamestnancov, študentov a doktorandov UVLF, ale aj deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, či majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

„Naším zámerom je využiť prednosti a osobitosti univerzity, ktoré vyplývajú z jej zamerania a z umiestnenia v historickom areáli s parkom,“ hovorí rektor UVLF Jozef Nagy. Univerzita pri realizácii všetkých edukačných aktivít využíva koncepciu Jeden svet – jedno zdravie. Deťom preto viac priblíži prírodu, svet zvierat, liečivých rastlín, zdravých potravín, a to všetko v priamej súvislosti so zdravím ľudí. „Chceme využiť podnetné prostredie univerzity tak, aby sa deti dôsledne zaoberali témou prírody a životného prostredia, rozvíjali environmentálne cítenie, nadobúdali vedomosti a schopnosti ekologicky myslieť a konať. Budeme sa snažiť formovať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, budovať u nich podvedomie o potrebe ochrany vlastného zdravia i zdravia ostatných. Významne pri tom využijeme zameranie školy v oblasti hygieny potravín, budeme formovať poznanie detí o zdravých potravinách a zdravých jedlách.“

V univerzitnom parku a v okolí škôlky sú vhodné podmienky na pohyb detí na čerstvom vzduchu, pohybové aktivity, ale aj ďalší šport a turistiku. V úzkej spolupráci s rodičmi plánuje univerzita aj organizovanie športových akcií a výletov do prírody, ale aj ďalších spoločenských či vzdelávacích aktivít. Školská farma v Zemplínskej Teplici, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri,  rýb a včiel v Rozhanovciach či jazdecký areál v širšom centre Košíc ponúkajú široké možnosti nielen na výchovu a vzdelávanie, ale aj ako cieľ výletov a rôznych aktivít, a to aj so zapojením rodičov detí. Rovnako tak študentské záujmové kluby – kynologické, pre milovníkovi mačiek, plazov  a akváriových rýb, sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, malých cicavcov a exotických vtákov, chovateľov včiel, rozšíria osobitú ponuku materskej školy.

Rekonštrukciu priestorov začala univerzita z príspevku rezortu školstva. Ten ešte v roku 2020 vyčlenil na projekt podpory vzniku univerzitných materských škôl spolu jeden milión eur. Dotácie boli poskytnuté piatim verejným vysokým školám (po 200 tisíc eur), jednou z nich bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vnútorné priestory na prízemí pavilónu P-13 prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Menilo sa dispozičné riešenie miestností, aby vyhovovali požiadavkám predškolského zariadenia. Triedy, šatne, herňa i sociálne zariadenia sú hotové, začínajú sa vybavovať nábytkom a ďalšími prvkami. Ďalšie nevyhnutné zdroja použila univerzita z vlastného rozpočtu. V apríli sa začalo s prácami na vonkajšom plášti a na streche budovy, pretože univerzita získala finančné prostriedky (246 655 eur) v rámci výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vyhlásilo v lete minulého roka.