Loading...

Oznamy

Pamätné plakety HYGIA dostali dlhoroční partneri univerzity i konferencie

Pamätné plakety HYGIA dostali dlhoroční partneri univerzity i konferencie

21.05.2024   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach počas medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM udeľuje pamätné medaily HYGIA subjektom, ktoré sú dlhodobými spolupracovníkmi univerzity a Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF a napomáhajú realizácii pedagogického procesu v praxi.

Na 44. medzinárodnej konferencii rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy a predseda organizačného výboru konferencie a odborný garant konferencie Slavomír Marcinčák, vedúci Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF, odovzdali dve pamätné medaily HYGIA – spoločnosti Tauris a.s. Rimavská Sobota a doc. MVDr. Josefovi Kameníkovi, CSc., MBA.

Za spoločnosť Tauris a. s. ocenenie prevzal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Richard Duda.
Slovenská spoločnosť TAURIS sa špecializuje na výrobu a distribúciu mäsových výrobkov a výsekového mäsa. Dlhoročne významne napomáha katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF pri realizácii pedagogického procesu vo výrobných prevádzkach spoločnosti a umožňuje pre študentov univerzity získať reálne poznanie výrobnej praxe. Spoločnosť dlhodobo podporuje aj ostatné vedecké a odborné aktivity univerzity a katedry. Tauris je generálnym partnerom konferencie, čo vnímame ako ďalšiu významnú pomoc pri podpore šírenia najnovších poznatkov vedy, výskumu i praxe.

     
Na prvom obrázku je zľava Richard Duda, Jozef Nagy, Slavomír Marcinčák


Zástupcovia spoločnosti TAURIS, a.s. s cenou HYGIA

Prodekan pro vedu, výskum a zahraničné vzťahy Fakulty veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárnej univerzity Brno doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, je dlhoročný spolupracovník košickej univerzity a jej katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín. Ako prodekan významne podporuje vzájomnú spoluprácu a projekty v oblasti hygieny a technológie potravín a je dlhoročným odborným partnerom v mnohých projektoch, pri riešení výskumných úloh ale aj hľadania profesionálneho smerovania oboch univerzít.

     
Zľava Josef Kameník, Jozef Nagy, Slavomír Marcinčák

Už 44. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM so zameraním na aktuálne problémy a trendy produkcie a predaja mäsa a mäsových výrobkov sa uskutočnil 15. – 17. mája 2024 v Hoteli Patria na Štrbskom Plese. Vedeckú konferenciu organizovala pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pro bezpečnosť potravín (EFSA), Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Slovenským zväzom spracovateľov mäsa a  Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied.