Loading...

Oznamy

Pražská Zentiva hostila nadnárodnú študentskú vedeckú konferenciu

Pražská Zentiva hostila nadnárodnú študentskú vedeckú konferenciu

20.05.2024   Aktuality

V spoločnosti Zentiva, ktorá sídli v Prahe, sa v dňoch 9. - 10. mája 2024 uskutočnil XXII. ročník Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie. Zúčastnilo sa na nej 25 finalistov, ktorí zvíťazili v univerzitných a fakultných kolách študentskej vedeckej konferencie z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové, Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a prvý rok aj z poľskej Medical University of Gdaňsk.

Študenti prezentovali výsledky svojich prác už tradične v štyroch sekciách, a to v chemickej, biologickej, farmaceutickej technológie a v sekcii sociálnej a klinickej farmácie. V chemickej sekcii našu univerzitu úspešne reprezentovala iba jediná študentka 4. ročníka študijného programu Farmácia Andrea Hrošovská, ktorej práca vznikla pod vedením školiteľky PharmDr. Ľudmily Balážovej, PhD. Ďalší študenti sa z dôvodu konania štátnych skúšok konferencie nemohli zúčastniť.

Hodnotenie jednotlivých sekcií a záverečné poradie študentov bolo v rukách odborných komisií a zástupcov spoločnosti Zentiva. Za našu univerzitu do odbornej poroty zasadla RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., ktorá hodnotila jednotlivé študentské práce v chemickej sekcii. Po ukončení konferencie nasledovala exkurzia do spoločnosti Zentiva, predovšetkým do oblasti vývoja. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom, porotcom a zástupcom spoločnosti Zentiva, najmä PharmDr. Jánovi RöderoviMgr. Davidovi Víchovi.

„V budúcom XXIII. ročníku Nadnárodnej študentskej vedeckej konferencie sme dostali úlohu zhostiť sa funkcie koordinátora tejto konferencie. Veríme aj v bohatú účasť našich študentov,“ dodala RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., z Katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky UVLF.

Zentiva_SVOC     Zentiva_SVOC     
Zľava Andrea Hrošovská a Miriam Bačkorová, na druhej snímke uprostred je Ján Röder.

Zentiva_SVOC
Víťazi všetkých štyroch sekcií.