Loading...

Oznamy

Voľné pracovné miesto - RVPS Trenčín

Voľné pracovné miesto - RVPS Trenčín

20.05.2024   Kariéra

Ponuka voľného pracovného miesta na RVPS Trenčín

 • Voľné štátnozamestnanecké miesto
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
 • Funkcia: hlavný radca – úradný veterinárny lekár
 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) s výhľadom stálej štátnej služby
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: 1. júna 2024

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín