Loading...

Oznamy

30. výročie Nežnej revolúcie

26.11.2019   Aktuality

Slovensko si pripomenulo 30. výročie udalostí z novembra 1989. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácia v Košiciach v spolupráci s Technickou univerzitou Košice a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika pripravili sériu podujatí k Medzinárodnému dňu študentstva a Dňu boja za slobodu a demokraciu. Tu nájdete súhrnné informácie.  

17. november je Medzinárodný deň študentstva i Deň boja za slobodu a demokraciu – krátky pohľad do histórie sviatkov.

Deň košických študentov od 1989 do 2019 – séria podujatí troch košických univerzít.

UVLF sa na okamih vráti späť v čase – spomienkový deň na UVLF.

Hrdinovia doby – ako na udalosti spred 30 rokov spomínajú niektoré osobnosti späté s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Pohľad späť v čase – študenti pripravili spomienkovú slávnosť s plagátmi, štrngajúcimi kľúčmi i sviečkami.

Ocenenie pre sedem našich študentov – traja rektori sa stretli s vybranými študentmi a ocenili ich.