Loading...

Oznamy

Clinical Skills Event - 2. a 3. miesto pre našich!

Clinical Skills Event - 2. a 3. miesto pre našich!

29.04.2024   Aktuality

V duchu medziodborovej spolupráce a vzdelávania medzi lekármi a farmaceutmi vznikla celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny Clinical Skills Event (CSE). Tento rok sa konala 15. marca 2024 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Projekt organizujú študenti z farmaceutických spolkov – Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF) a Spolku košických študentov farmácie (SKŠF) a študenti z medických spolkov – Bratislavského spolku medikov (BSM), Martinského klubu medikov (MKM), Spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SM SZU), Spolku medikov mesta Košice (SMMK) a Slovenskej asociácie študentov medicíny (SloMSA). 

Na súťaži sa zúčastnilo spolu 22 tímov zo Slovenska a 1 tím zo Slovinska. Víťazmi sa stali tri najlepšie tímy, ktoré získali najlepší výsledok. Druhé a tretie miesto získali Košičania - farmaceuti z UVLF a medici z LF UPJŠ.     BLAHOŽELÁME!

1. miesto obsadil a víťazom CSE 2024 sa stal tím Útočné Kačice v zložení medikov Nikola Dudová a Matej Rizek z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a farmaceutky Michaela Katanová a Zuzana Valachová z Farmaceutickej fakulty UK.
2. miesto obsadili Košice, tím MedPharm, ktorý tvorili medici Dávid Stripaj a Adam Zákutný z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a farmaceuti Kristína Danková a Štefan Baltovič z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
3. miesto obsadili Košice - Modrý tím, ktorý tvorili medici Marek Čižmar a Arnold Kratochvíl z LF UPJŠ a farmaceutky Adela Zeleňáková a Katarína Štefaňáková z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Najlepšie skóre v jednotlivých kolách získali tímy:
V 1. kole najlepší výsledok a to 95 % získal tím Kognitívny deficit ((Lucia Trojanová, Gabriela Moščovičová (FaF UK), Andrea Trojanová, Júlia Chromá (JLF UK)).
V 1. kazuistike najlepší výsledok a to 66 % získali tímy MedPharm (( David Stripaj, Adam Zakutny (LF UPJŠ), Kristína Danková, Štefan Baltovič (UVLF)) a Infliximab ((Terézia Hrobáková, Sandra Plutová, Zdenka Hertelyová, Ján Gregor (LF UPJŠ))
V 2. kazuistike dosiahol najlepší výsledok tím Premotivovaní ((Ivana Krížovecká, Laura Baksová (FaF UK), Terézia Ančicová, Marek Bakala (LF UK)) a to 81 %.

Pri tvorbe kazuistík spolupracovali odborní garanti a garantky: PharmDr. Peter Takáč, PhD., PharmDr. Monika Holécyová, PhD., MPH, PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., P/harmDr. Gabriel Dóka, PhD., PharmDr. Natália Stollárová, MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD., MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová-Rihová, doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Ďakujeme aj partnerom podujatia - Slovenskej lekárnickej komore, kníhkupectvám GRADA a Equilibria, eshopom Infinite MedStyle a Medical Uniforms, Penta Hospitals, značkám Idem Liečim, NA.KRK, Herbert Sirupu, Red Bullu a Mitickej.