Loading...

Oznamy

Veterinka si oblieka nový kabát

Veterinka si oblieka nový kabát

30.04.2024   Aktuality

Materská škola VETERINKA si oblieka nový kabát. Donedávna sa pracovalo vo vnútorných priestoroch na prízemí pavilónu P-13, kde sa menilo dispozičné riešenie miestností pre budúcu materskú školu. Triedy, šatne, herňa i sociálne zariadenia sú už hotové, čaká sa na vybavenie nábytkom a ďalšími prvkami.

V apríli sa začalo s prácami na vonkajšom plášti a na streche budovy. Naša univerzita získala finančné prostriedky na projekt Obnova pavilónu P 13 v areáli UVLF v rámci výzvy ministerstva školstva Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl. Práce napredujú vo vysokom tempe, pretože Veterinka začne svoj prvý školský rok už v septembri.

Už čoskoro vás budeme informovať o možnostiach zápisu do materskej školy VETERINKA

Rekonštrukciu priestorov začala univerzita z príspevku rezortu školstva. Ten v roku 2020 vyčlenil na projekt podpory vzniku univerzitných materských škôl jeden milión eur. Dotácie boli poskytnuté piatim verejným vysokým školám, a to UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

skolka_veterinka     skolka_veterinka

skolka_veterinka     skolka_veterinka

skolka_veterinka     skolka_veterinka