Loading...

Oznamy

Hrdinovia doby

V novembri 1989 bol každý z priamych účastníkov študentského hnutia hrdinom doby. Nikto nevedel, ako sa udalosti vyvinú, nikto netušil, či odmenou za aktivitu nebude nútený odchod zo školy, zo zamestnania.

Vtedajšia Vysoká škola veterinárska v Košiciach sa zapojila do študentského hnutia, jej zástupcovia sa stretávali s kolegami z ostatných košických vysokých škôl v spoločnom štrajkovom výbore a koordinovali študentské aktivity. V budove rektorátu na istý čas kvôli okupačnému štrajku obsadili študenti aj pracovňu rektora.

Ako na udalosti spred 30 rokov spomínajú niektoré osobnosti späté s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, dokumentovali dnešní študenti Michal Bajtoš, Marek Ratvaj, Šimon Halás, Jana Morochovičová, Veronika Kostolániová, Barbara Peško, Imrich Szabó, Tatiana Kitová a Ján Melicher. Režisérsku stoličku obsadili členovia Spolku košických študentov farmácie.

Na november 1989 spomínajú
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD. z katedry chémie, biochémie a biofyziky
MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre vzdelávanie
MVD. Martin Mihály, PhD., bývalý pedagóg UVLF
RNDr. Anton Bartúnek, PhD. z katedry lekárenstva a sociálnej farmácie

Tu nájdete video k 30. výročiu novembrových udalostí.