Loading...

Oznamy

Univerzita má dvoch nových profesorov. Blahoželáme!

Univerzita má dvoch nových profesorov. Blahoželáme!

26.03.2024   Aktuality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 26. marca 2024 vymenovala 39 nových vysokoškolských profesorov. Sú medzi nimi aj dvaja naši kolegovia - v odbore hygiena chovu zvierat a životné prostredie prof. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., z katedry verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat a v odbore vnútorné choroby zvierat prof. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM, z kliniky prežúvavcov, ktorý je aj prorektorom UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou. Srdečne blahoželáme!

Vymenúvacie dekréty odovzdala prezidentka Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že titul profesora znamená záväzok, že sú pripravení odovzdať to najlepšie zo seba - študentom aj spoločnosti. Tiež, že tomuto cieľu budú venovať čas, energiu, odborné a tvorivé schopnosti, svoj osobnostný i kreatívny potenciál. Hlava štátu uviedla, že profesori reprezentujú rozmanité odbory, školy či univerzity. Spájať by ich podľa nej mal záujem, aby na slovenských vysokých školách vládla slobodná a motivujúca atmosféra. "Aby z nich vychádzali odborne zdatní absolventi pripravení vykonávať svoje povolania. Aby sme ako spoločnosť dokázali lepšie obstáť zoči-voči problémom a skúškam, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Vďaka vášmu vzdelaniu a skúsenostiam môžete vzdelávať a vychovávať našu mladú vysokoškolskú generáciu, aby v čase, ktorý príde, prevzala zodpovednosť za úspešný vývoj našej krajiny," adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore. Ako podotkla, mladí ľudia by sa mali na univerzitách a vysokých školách naučiť kritickému mysleniu. "Mali by sa mu učiť nie ako súboru formálnych pravidiel, ale ako myšlienkovému a životnému štýlu, ktorý z nich robí vyspelé osobnosti a ktorý pomáha v spoločnosti šíriť racionalitu a uvažovanie založené na faktoch," doplnila. Poukázala aj na úlohu profesorov, ktorou je prispievať k múdrosti spoločnosti. Múdrosť pritom podľa nej nie je len zhromaždená vedomosť. "Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je silný hodnotový základ. A práve vzdelanosť založená na hodnotách má byť základom spoločnosti," dodala pani prezidentka v príhovore.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)

        Kamil Biringer, gynekológia a pôrodníctvo
        Ondrej Blažo, medzinárodné právo
        Eduard Burda, trestné právo
        Radoslav Delina, financie, bankovníctvo a investovanie
        Anton Dzian, chirurgia
        Vladimír Ferianec, gynekológia a pôrodníctvo
        Juraj Hamar, estetika
        Juraj Hladký, slovenský jazyk a literatúra
        Natália Hlavatá Hudáčková, geológia
        Ingrid Hodorová, anatómia, histológia a embryológia
        Daniel Kottfer, strojárske technológie a materiály
        Adriána Ingrid Koželová, prekladateľstvo a tlmočníctvo
        Michal Krajčík, pozemné stavby
        Erik Kúdela, gynekológia a pôrodníctvo
        Oľga Kyselovičová, športová edukológia
        Marek Lacko, chirurgia
        Alexandra Löwy, občianske právo
        Patrik Maturkanič, katolícka teológia
        Daniel Mihálik, molekulárna biológia
        Oskar Nagy, vnútorné choroby zvierat
        Ján Papula, manažment
        Miroslav Pástor, aplikovaná mechanika
        Jaroslava Pavelková, sociálna práca
        Gabriela Pavlovičová, teória vyučovania matematiky
        Marek Potkány, ekonomika a manažment podniku
        Krzysztof Rejman, sociálna práca
        Zoltán Rózsa, manažment
        Erik Sedlák, biochémia
        Dana Seyringer, elektronika
        Tibor Schlosser, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
        Štefan Sivák, neurológia
        Andrea Ševčovičová, biológia
        Ján Škrobák, správne právo
        Daniela Takáčová, hygiena chovu zvierat a životné prostredie
        Marcela Tittlová, trestné právo
        Lívia Trellová, ústavné právo
        Valentino Vranič, aplikovaná informatika
        Monika Zaviš, religionistika
        Štefan Žák, obchod a marketing

prezidentka

zdroj: www.prezident.sk a www.teraz.sk