Loading...

Oznamy

Rektori sa stretli s krajským policajným riaditeľom

Rektori sa stretli s krajským policajným riaditeľom

18.03.2024   Aktuality

Štátni tajomníci ministerstva vnútra a ministerstva školstva Lucia Kurilovská a Róbert Zsembera na spoločnom februárovom rokovaní informovali, že rezorty pripravia bezpečnostné štandardy pre vysoké školy. Tie budú mať odporúčací charakter a zároveň budú slúžiť ako podklad pre bezpečnostný audit, ktorý by sa mal následne uskutočniť na vysokých školách. Zástupcovia Policajného zboru deklarovali, že v rámci vypracúvania bezpečnostných štandardov krajskí policajní riaditelia zorganizujú stretnutia s rektormi vysokých škôl, aby ich informovali o preventívnych postupoch pri zabezpečovaní bezpečnosti na vysokých školách, ktoré možno uskutočniť bez bezpečnostného auditu. V Košiciach sa takéto stretnutie uskutočnilo v piatok 15. marca na pôde Krajského riaditeľstva Policajného zboru.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach plk. Mgr. Štefan Mulik sa stretol s rektormi vysokých škôl pôsobiacich v Košickom kraji. Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie zastupoval rektor prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rektor prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., Technickú univerzitu Košice rektor prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. 

 Všetci zúčastnení predstavili svoje vízie o projektoch, metodikách a školeniach na ochranu mäkkých cieľov na školách. Vzájomnou súčinnosťou chcú zabezpečiť nielen dôstojné, ale najmä bezpečné štúdium mladým ľuďom a pokojné pracovné prostredie pedagogickým i ďalším zamestnancom. Na stretnutí bol prítomný aj riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, ale i vedenie krajského riaditeľstva, vedúca organizačného odboru Okresného úradu Košice a pracovná skupina Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach na ochranu mäkkých cieľov na školách.

KR_PZ     KR_PZ
foto: KR PZ Košice