Loading...

Oznamy

„Vyhraj knihu 2019“ - vylosovanie

Vážená akademická obec,

pri príležitosti ukončenia podujatia  „Vyhraj knihu“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu.

Dňa 28.10.2019 v priestoroch akademickej knižnice Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti pani riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej a pána prorektora prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD., pod dohľadom JUDr. Viery Jančíkovej, Právne a personálne oddelenie, boli vylosovaní traja výhercovia:

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
MVDr. Ivana Maruščáková
Renáta Ferková

Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že získané vedomosti z výhry využijú pri pedagogickom a vedeckom raste.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia