Loading...

Oznamy

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísala dekrét Magna Charta Universitatum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že sa dňa 18. septembra 2018 oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum.

Na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta, Univerzity v Salamance (Universidad de Salamanca) sa pri príležitosti osláv jej 800. výročia obnovila možnosť pre ďalšie univerzity deklarovať príslušnosť k Magne Charte Universitatum. Počas slávnostného ceremoniálu za prítomnosti ich výsostí španielskeho kráľa  Filipa VI. a kráľovnej Letizie podpísala dekrét Magna Charta Universitatum aj rektorka UVLF v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Tým sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zaviazala dodržiavať akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo Charty, a teda nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť vzdelania a slobodu bádania a prepájanie vzdelávacej a výskumnej aktivity.

Po oficiálnom podpísaní listiny pokračoval slávnostný akt sprievodom cez stredoveké centrum mesta, ktorý sledovalo niekoľko tisíc divákov. Ich búrlivý potlesk sprevádzal záver ceremoniálu, počas ktorého bolo na námestí symbolicky vypustených presne 800 červených balónov.

 Magna Charta Universitatum je dokument oslavujúci univerzitné tradície, ktorý zároveň podporuje prepojenia medzi európskymi univerzitami.   Obsahuje zásady akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie. Vo svojich článkoch zahŕňa hlavné hodnoty a normy, ktoré by mali univerzity uznávať ako spoločné európske dedičstvo.  Založila ju Univerzita v Bologni a Európska konferencia rektorov v roku 1988. V súčasnosti podpísalo dokument Magna Charta Universitatum viac ako osemsto univerzít z osemdesiatich šiestich krajín.