Loading...

Oznamy

Na prahu nového roka si želajme zdravie, pohodu i chuť do práce

Na prahu nového roka si želajme zdravie, pohodu i chuť do práce

03.01.2024   Aktuality

Milé kolegyne, kolegovia, študentky a študenti,

verím, že ste prežili príjemné a pokojné sviatky v kruhu svojich rodín, blízkych a priateľov. Ďakujem tým, ktorí aj počas voľných dní nastúpili do služieb a postarali sa o bezproblémový chod pracovísk s nepretržitou prevádzkou.

Obdobie prelomu rokov zaiste prinieslo každému z nás aj bilancovanie a zamyslenie sa nad uplynulými mesiacmi. Sviatky sú však za nami a pred nami pohľad na rok 2024, jeho výzvy a naše očakávania.

zima_UVLF

Rok 2023 bol náročný, rovnako ako tie predchádzajúce. Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za jeho úspešné zvládnutie na všetkých postoch, ktoré zastávate. V závere roka sme z pohľadu budúcnosti univerzity absolvovali veľmi dôležitú návštevu pracovnej skupiny Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Jej členovia priamo u nás posudzovali vnútorný systém kvality. Predbežné závery pracovnej skupiny sú pre našu univerzitu priaznivé, preto patrí všetkým úprimná vďaka za vykonanú prácu. Prispeli ste ňou k úspešnej realizácii tejto kľúčovej úlohy. Oficiálny záver posúdenia bude známy až o niekoľko mesiacov, ale už dnes je zrejmé, že všetci ste svojím mimoriadnym nasadením prispeli k splneniu požiadaviek kladených na vnútorný systém kvality.

V roku 2024 začneme s prípravou na medzinárodnú akreditáciu. To je ďalšia významná úloha, ktorá bude vrcholiť v roku 2025. Opäť bude záležať na každom jednom z nás, aby sme náročný proces zvládli so cťou a udržali vysoké postavenie našej školy z medzinárodného hľadiska. Zaiste sa však v novom roku pozrieme častejšie aj do minulosti, pretože vstupujeme do roku významného jubilea našej univerzity - 75. výročia jej založenia. Snáď budeme mať aj trochu šťastia a neprekvapia nás žiadne neočakávané krízy a ohrozenia, aké priniesli predchádzajúce roky.

Na začiatku nového roka mi dovoľte popriať Vám všetkým hlavne pevné zdravie, pohodu a chuť do práce, nech sa nám spoločne podarí naplniť všetky ciele.

Jozef Nagy, rektor UVLF  

zima_UVLF