Loading...

Oznamy

Vedecké stáže v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Vedecké stáže v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie poskytuje nezávislé poznatky a vedou podložené dôkazy čím podporuje tvorbu politík EÚ. Pri ich tvorbe úzko spolupracuje s výskumnými a politickými organizáciami v členských štátoch, s európskymi inštitúciami a agentúrami a s vedeckými partnermi v Európe.

Vedecké témy stáže: Tento rok sú stáže otvorené pre 20 špecifických vedeckých oblastí, ktorých podrobný opis nájdete v dokumente JRC
Trvanie stáže: marec 2024 – júl 2024
Finančné ohodnotenie: 1 263,74 € do 1 524,12 € mesačne - závisí od lokality
Lokalita: Ispra (Taliansko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Karlsruhe (Nemecko) – závisí od vybranej tematickej oblasti
Podmienky: min. ukončené bakalárske štúdium, angličtina min. na úrovni C1,

Deadline na prihlásenie: 30.10.2023