Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň

21. septembra 2023

udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení) z dôvodu účasti na študentskej akcii – Uvítací piknik pre novoprijatých študentov.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
rektor