Loading...

Oznamy

Dagmar Mudroňová medzi 48 novými profesormi, ktorých vymenovala prezidentka

Dagmar Mudroňová medzi 48 novými profesormi, ktorých vymenovala prezidentka

13.09.2023   Aktuality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu 13. septembra 2023 vymenovala 48 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci v Bratislave. Medzi novými profesormi bola v odbore imunológia vymenovaná aj naša kolegyňa prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD., z Katedry mikrobiológie a imunológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že akademický titul, ktorý budú používať znamená aj záväzok naďalej odovzdávať študentom a spoločnosti to najlepšie zo seba – svoj čas, energiu, odborné a tvorivé schopnosti, svoj osobnostný potenciál. "Spája vás snaha rozvíjať a kultivovať našu vlasť, pozdvihnúť jej vzdelanostnú úroveň a vychovávať ďalšie generácie odborne a morálne vyspelých mladých ľudí. Kvalita vášho vkladu do rozvoja vzdelanosti sa bude hodnotiť nielen podľa toho, koľko absolventov, doktorandov a docentov vychováte, ale aj aké kvalitné učebné texty pre svojich študentov napíšete, akými prednáškami ich budete vzdelávať a inšpirovať, no hlavne, aké nároky budete uplatňovať voči ich, ale aj svojej práci."

Vysoké školstvo predstavuje podľa prezidentky oblasť, ktorej je naša spoločnosť veľa dlžná. Napriek tomu, že azda všetky politické generácie deklarovali podporu vzdelávaniu, realitou ostali podhodnotení učitelia a školy, ktoré neraz zápasia s elementárnymi a existenčnými problémami. "Viem, aké ťažké je v takomto prostredí generovať kvalitu a odlišovať ju od priemeru, či podpriemernosti. S vašim úsilím a so spoločenskou podporou sa však môže aj akademické prostredie pokúsiť o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom fungovania premysleného systému." 

Prezidentka zdôraznila, že akademická a vedecká obec je dnes konfrontovaná aj inými, neakademickými javmi. "Časť verejnosti prestala dôverovať vedecky overeným faktom, rezignovala na poznanie a racionalitu. Doba pred nás pritom stavia výzvy, ktoré nemáme šancu zvládnuť bez využívania vedeckého poznania, ale tiež bez racionálneho prístupu a schopnosti vecnej spoločenskej diskusie. Nech to však nie je dôvod na rezignáciu! Práve naopak. Povzbudivou tvárou Slovenska sú špičkoví odborníci, vedci, či pedagógovia, ktorí dosahujú skvelé výsledky nielen na Slovensku, ale reprezentujú našu krajinu i v zahraničí. Ste to Vy, Vaša celoživotná práca, Vaše vedomosti a skúsenosti, na ktorých môžeme stavať našu budúcnosť." Na záver prezidentka popriala novovymenovaným profesorkám a profesorom, aby bolo ich pôsobenie úspešné, a aby sa odohrávalo v predvídateľnom a pre školstvo v žičlivom prostredí. "Potrebujeme to pre budúcnosť našich detí, našich vnukov, našej krajiny.“

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor)
        Jana Bérešová, odborová didaktika
        Vladimír Biloveský, prekladateľstvo a tlmočníctvo
        Peter Blišťan, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
        Tatiana Bojňanská, spracovanie poľnohospodárskych produktov
        Martin Diweg-Pukanec, slovenský jazyk a literatúra
        Małgorzata Dobrowolska, sociálna práca
        Denisa Dulaková, občianske právo
        Ján Fedačko, vnútorné choroby
        Dagmar Garay Kročanová, slovenský jazyk a literatúra
        Katarína Gazdíková, vnútorné choroby
        Marián Giba, ústavné právo
        Miroslav Habán, špeciálna rastlinná produkcia
        Juraj Hamuľák, pracovné právo
        Ondrej Hutník, matematika
        Vladimír Chmelko, aplikovaná mechanika
        Helena Kadučáková, ošetrovateľstvo
        Miroslav Karaba, systematická filozofia
        Samer Khouri, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
        Pavol Kristian, vnútorné choroby
        Pavel Krpálek, odborová didaktika
        Mirko Lampis, cudzie jazyky a kultúry
        Drahoslav Lančarič, odvetvové a prierezové ekonomiky
        Zuzana Lopatková, slovenské dejiny
        Monika Máčajová, pedagogika
        Juraj Malíček, estetika
        Miloš Marek, slovenské dejiny
        Pavol Matula, slovenské dejiny
        Ildikó Matušíková, molekulárna biológia
        Lucia Mokrá, medzinárodné právo
        Dagmar Mudroňová, imunológia
        Anna Murgová, ošetrovateľstvo
        Miroslav Ondrejovič, molekulárna biológia
        Zora Petráková, stavebníctvo
        Nora Polláková, agrochémia a výživa rastlín
        Jana Radošinská, normálna a patologická fyziológia
        Matej Samoš, vnútorné choroby
        Ferdinand Sasváry, verejné zdravotníctvo
        Čestmír Serafín, odborová didaktika
        Branislav Stančák, vnútorné choroby
        Jana Šimonová, bezpečnostné vedy
        Marian Šofranko, získavanie a spracovanie zemských zdrojov
        Miroslav Štrkolec, obchodné a finančné právo
        Michal Turošík, teória a dejiny štátu a práva
        Bohdan Ulašin, všeobecná jazykoveda
        Hana Urbancová, muzikológia
        Katarína Vančíková, pedagogika
        Ladislav Vaska, sociálna práca
        Ivan Virgala, strojárstvo

Zdroj: www.prezident.sk