Loading...

Oznamy

Podpora vedeckej spolupráce v Európskom výskumnom priestore (ERA)

Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci realizácie národného projektu SK4ERA poskytuje odbornú podporu zameranú na zvýšenie účasti SR v Európskom výskumnom priestore (ERA). Kľúčovými sú tieto tri aktivity:  

  1. Mentoringová schéma určená žiadateľom o grant H2020. Viac o schéme
  2. Plánované informačné podujatia a workshopy
  3. ALUMNI databáza slovenských vedeckých pracovníkov pôsobiacich v zahraničí. Viac o databáze