Loading...

Oznamy

Medzi ocenenými na Agrokomplexe aj rektor UVLF

Medzi ocenenými na Agrokomplexe aj rektor UVLF

18.08.2023   Aktuality

Oceňovanie mimoriadnych osobností, ktoré sa svojou odbornou, neraz celoživotnou prácou zaslúžili o rozvoj pôdohospodárstva či potravinárstva, bolo súčasťou tohtoročného 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre. Minister Jozef Bíreš udelil vo štvrtok 17. augusta 2023 na slávnostnom galavečere 27 rezortných vyznamenaní, 5 špeciálnych cien ministra aspolu s NÁRODNÝM VÝSTAVISKOM Agrokomplex, š. p. udelil 8 ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v kategóriách veda a výskum a rastlinná výroba a mechanizácia. Špeciálnu cenu ministra "AKADEMIK“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva prevzal rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jozef Nagy. Blahoželáme!

REZORTNÉ VYZNAMENANIA:

 • BRONZOVÁ MEDAILA

Pavol Purgat - za dlhoročnú prácu a vynikajúce výsledky v chove oviec plemena cigája v PD Žemberovce
Ing. Jana Vargová, PhD. - za dlhoročnú aktívnu prácu v poľnohospodárstve so zameraním na rastlinnú výrobu
Ing. Lillian Šánerová - za dlhodobé aktívne pôsobenie v rezorte so zameraním na financie a rozpočet
Ing. Viera Königová - za výnimočný prínos v sektore pôdohospodárstva v oblasti realizácie platieb
Ing. Slavomír Moravčík - za dlhoročnú aktívnu prácu a rozvoj potravinárstva
Ing. František Tóth, PhD. - za dlhoročné pôsobenie v rezorte a spájanie poľnohospodárskej výroby s výskumom a pokusníctvom
Ing. Daniel Hajdučík - za celoživotnú prácu v poľnohospodárstve a pri príležitosti životného jubilea
Ing. Martin Rovaš, PhD. - za aktívnu prácu  voblasti poskytovania priamych podpôr v poľnohospodárstve a šírenie osvety
Ing. Soňa Majthényiová - za dlhodobé aktívne pôsobenie v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov a presadzovanie záujmov slovenských pekárov
Ing. Helena Lettrichová - za dlhoročnú reprezentáciu a zastupovanie Slovenskej republiky na pôde Európskej komisie
Ing. Alexander Korcsmaros - za celoživotnú snahu o rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku a dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov v Poľnohospodárskom výrobno-obchodnom družstve Mokrance
Ing. Margita Štefániková - za aktívne zastupovanie slovenských prvovýrobcov mlieka v odborných skupinách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni

 • STRIEBORNÁ MEDAILA

Ing. Zuzana Nouzovská - za dlhoročnú aktívnu a obetavú prácu v rezorte pôdohospodárstva a odborný prínos v oblasti potravinárstva

 • ZLATÁ MEDAILA

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc. - za celoživotné zásluhy v poľnohospodárskom vzdelávaní a výskume v oblasti mechanizácie
MVDr. Jozef Pokorný - za dlhoročné úspešné vedenie Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov a aktívnu publikačnú činnosť v oblasti veterinárneho lekárstva
prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. - za celoživotné zásluhy v poľnohospodárskom vzdelávaní so zameraním na chov ošípaných a pôdohospodársky výskum
Ing. Beáta Brezinová - za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti šľachtiteľstva a za spoluautorstvo na vyšľachtení odrôd maku siateho a pšenice ozimnej
Ing. Ján Vajs IN MEMORIAM - za celoživotný prínos v oblasti agropotravinárstva a zanietenú prácu venovanú zlepšeniu pracovných podmienok a života poľnohospodárov
MVDr. Ladislav Stodola - za celoživotnú prácu v oblasti veterinárnej medicíny a za rozvoj Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
MVDr. Jozef Blecha - za celoživotnú úspešnú a aktívnu prácu v oblasti veterinárnej hygieny a rozvoj veterinárnej medicíny
Ing. Boris Hrdlička - za celoživotnú a úspešnú prácu v rezorte pôdohospodárstva
Ing. Vojtech Gottschall - za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti pekárenstva a úspešné vedenie Cechu pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska
Ing. Štefan Papp - za celoživotné zásluhy v oblasti poľnohospodárskej výroby

 • CENA MINISTRA

prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. - za celoživotné zásluhy v oblasti rozvoja ovčiarstva na Slovensku
Ing. Helena Patasiová - za dlhoročnú aktívnu a úspešnú prácu v poľnohospodárskej samospráve
JUDr. Jaroslav Puškáč - za celoživotný prínos a zásluhy v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva so zameraním na legislatívu a jej aplikáciu v praxi
Ing. Samuel Michálek - za dlhoročnú prácu v oblasti pôdohospodárstva, propagáciu a rozvoj ovocinárstva na Slovensku

ŠPECIÁLNA CENA MINISTRA:

Mgr. Marko Urdzik V KATEGÓRII – „CHARITA“ za významný prínos k rozvoju spoločenskej zodpovednosti
Katarína Kacvinská V KATEGÓRII – „POTRAVINÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva
Ing. Ján Paciga, PhD. V KATEGÓRII – „POĽNOHOSPODÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. V KATEGÓRII – „AKADEMIK“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva
Mgr. Peter Bielik V KATEGÓRII – „NOVINÁR“ za významný prínos k rozvoju a propagácii poľnohospodárstva

ZLATÝ KOSÁK:
Veda a výskum

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Riadiaci systém autonómneho mobilného robota: autonómny systém riadenia mobilného robota
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita vNitre - Technika pre vinohradníctvo a vinárstvo: vysokoškolská učebnica techniky pre vinohradníctvo a vinárstvo
 • UAVIS s.r.o., Trnava - AGRO.MAPSFY.COM (mapový portál): mapový portál „AGRO.MASFY.COM“ pre digitalizáciu, správu avizualizáciu máp
 • ekolive s.r.o., Košice - ekofertile® plant: biostimulant „ekofertile® plant“ produkoaný procesom eko-biolúhovania

Rastlinná výroba a mechanizácia

 • EMATECH, s. r. o., Radošina- Merlo eWorker 25.5: prvý plne elektricky poháňaný manipulátor spohonom 4 kolies
 • AGRALL s.r.o., Bajč - Traktor CLAAS AXION 960 Terra Trac: traktor spolopásovou koncepciou, má lepšiu trakciu pri nižšom utužení pôdy
 • Národné poľnohospodárske apotravinárske centrum, Lužianky- Slovenská odroda pšenice letnej – PS DENIM: pšenica letná, formy ozimnej PS DENIM, je to prvá slovenská odroda letnej pšenice smodrastou farbou zrna aveľmi vysokým obsahom zdraviu prospešných antokyánov
 • ZORA – MIMEX servis, s.r.o., Brzotín - Zametací stroj PRONAR ZMC 2.0: traktor shydraulickým vysokým výsypom

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR